E-böcker

Bönens villkor

Utdrag ur boken

Bönen har nio villkor:
1. Islam.
2. Att man är vid sina sinnens fulla bruk.
3. Att ha nått en ålder då man kan skilja mellan saker och ting.
4. Att man blivit av med sitt orena tillstånd.
5. Att man avlägsnar orenligheter.
6. Att man täcker sina privata delar.
7. Att tiden för bönen har gått in.
8. Att man vänder sig mot qiblah.
9. Att ha avsikten att be.

Bönens villkor

Dela!