E-böcker

Bulugh al Maram - Boken om Fastan

Om Boken

Skriven av al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri.
Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Utdrag ur boken

1. Abu Hurayrahzsade: Allahs sändebud ` sade: " Ingen av er ska fasta

en eller två dagar innan Ramadan, förutom en person som hade som vana

att fasta dem. Han kan fasta dem."

[Överensstämd]

2.’Ammar bin Yasirzsade: "Den som fastar dagen av osäkerhet har varit

olydig mot Abul-Qasim `."
[Rapporterad av al-Bukhari som Muallaq [ofullständig berättarkedja]. De fem rapporterad den Mawsul [Fullständigt] och den är autentisk enligt Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban] 

Bulugh al Maram - Boken om Fastan

Dela!