E-böcker

De fyra grunderna

Titel på arabiska

القواعد الأربع

Ljudbok

Om Boken

De fyra Grunderna

Utdrag ur boken

[I Allahs Namn, Den Nåderike, Den Benådande]


Jag ber Allah, al-Karîm1, den väldiga tronens Herre, att Han tar
hand om dig i detta liv såväl som i nästa liv och välsignar dig vart
du än befinner dig, samt att Han låter dig tillhöra de som tackar
när de får [gåvor], har tålamod när de prövas och ber om
förlåtelse när de syndar, för sannerligen är dessa tre egenskaper
nyckeln till lyckan.

De fyra grunderna

Dela!