E-böcker

De sex grunderna

Ljudbok

Om Boken

De sex grunderna

Utdrag ur boken

I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn.


Allah har klargjort sex grunder på ett väldigt tydligt sätt för allmänheten,
tydligare än vad vissa kan föreställa sig. Dessa sex grunder hör till de mest
fantastiska märkvärdigheter och största tecken som tyder på [Allahs] al-Malik1
al-Ghallâb2 styrka. Trots detta så felade många av världens smarta och
skarpsinniga människor [inom dessa frågor], utom ett fåtal.

De sex grunderna

Dela!