E-böcker

Imam an-Nawawi's 40 Hadither

Titel på arabiska

متن الأربعين النووية

Ljudbok

Om Boken

Dessa 40 hadither från profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.

De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither och vi hoppas att detta studiehäfte skall hjälpa er i att få en god förståelse av dessa 40 mycket viktiga hadither.

Utdrag ur boken

1. De troendes ledare 'Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh)
sade: Jag hörde Allahs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
säga: "Gärningarna görs med avsiker och varje människa kommer
att belönas i enlighet med sin avsikt. Om en person utvandrar till
Allah och Hans sändebud, så är hans utvandring till Allah och
Hans sändebud. Men den som utvandrar för det världsliga, för att
uppnå det, eller en kvinna som han vill äkta, så har han utvandrat
för det som han har utvandrat för."
(al-Bukhârî, Muslim)

Imam an-Nawawi's 40 Hadither

Dela!