E-böcker

Kitâb ut-Tawhîd (Del 1)

Titel på arabiska

كتاب التوحيد

Ljudbok

Om Boken

Detta är en bok om Tawheed

Utdrag ur boken

Allâh sade:

"Jag har endast skapat djinnerna och människorna för att de skall dyrka Mig"1
Allâh sade även:

"Vi har sannerligen sänt ett sändebud till varje samfund [för att förkunna]:
"Dyrka Allâh och håll er borta från at-Tâghût [dvs. alla de saker som får
människan att begå överträdelser; likt att dyrka falska gudar eller att följa
och lyda någon som inte förtjänar det]" 2

Allâh sade även:

ً"Din Herre har beslutat att ni inte skall dyrka någon annan än Honom ochatt ni skall vara goda mot era föräldrar"3

Kitâb ut-Tawhîd (Del 1)

Dela!