E-böcker

Kitâb ut-Tawhîd (Del 2)

Titel på arabiska

كتاب التوحيد

Ljudbok

Om Boken

Kitab At Tawheed

Utdrag ur boken

Det som nämnts gällande att ett överdrivet upphöjande av de rättfärdiga var
anledningen till att människor föll i otro och lämnade religionen.
Allâh sade:

"Efterföljare av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningenav] er religion" 4

Bukhâri rapporterade att Ibn Abbas (radhiya Allâhu ´anhuma) sade gällande
versen ”och (de) säger [till varandra]: 'Låt oss aldrig överge våra gudar –
varken Wadd, Suwa, Yaghûth, Ya'ûq eller Nasr": 5

”Detta är namn på rättfärdiga människor från Noaks samfund. När de dog fick
Satan deras folk att namnge statyer efter dem. Sedan ställde de statyerna på de
platser där de brukade samlas. Folket gjorde så, men statyerna dyrkades inte till
dess att dessa människor hade dött och kunskapen försvunnit, då började folket
dyrka dem.” 6

Kitâb ut-Tawhîd (Del 2)

Dela!