E-böcker

Monoteism i Koranen

Utdrag ur boken

Monoteismens vikt och vad det leder till om man
vänder sig ifrån det:


En person kanske säger - och det har sagts – varför lägger ni alltid
så mycket vikt på monoteism och talar ständigt om det?! Varför
lägger ni inte vikt på muslimernas nutida situation när dem nu
dödas, blir utslängda ur sina länder och de otrognas länder har
invaderat dem?


Vi säger till dem och all framgång finns hos Allah:
Monoteism är grunden som den rena religionen har byggts på, så
att lägga vikt vid monoteism är att lägga vikt vid grunden. Om vi
reflekterar över Koranen så finner vi att den har förklarat
monoteism helt och hållet till den grad att det inte finns en enda
surah i Koranen som inte har förklarat monoteism eller förbjudit
dess motsats.

Monoteism i Koranen

Dela!