E-böcker

Nedfall vid glömska - I bönen

Titel på arabiska

Risâlah fî Sudjûd us-Sahw

Ljudbok

Om Boken

Denna bok handlar om vad man ska göra om man gjort ett fel i bönen. Vissa fel i bönen kräver att man gör sudjûd, faller ner till marken när man är klar med bönen. Hur går detta till? När skall man göra det? Dessa och andra frågor besvaras i denna bok skriven av en av vår tids största lärda: Shaykh al-´Allâmah Muhammed ibn Sâlih al-´Uthaymîn.

Shaykh al-´Allâmah Muhammed ibn Sâlih al-´Uthaymîn (rahimahullah). En av vårt tids största lärda som dog år 1421 h (år 2001 e.kr). Han var vår tids stora faqîh, känd över hela den muslimska världen för sin kunskap inom religionens alla kunskapsområden samt för sin dyrkan och avhållsamhet från det världsliga. De lärdes magnifika beröm över honom är vida känt, rahimahullah.

Utdrag ur boken

Fortsättningsvis

Sudjûd us-sahw (nedfall vid glömska) och dess regler och bestämmelser i bönen är något som mångamänniskor är okunniga om. Det finns vissa som lämnar sudjûd-us-sahw när den är obligatorisk och andra somgör den när den inte ska göras. Vissa utför sudjûd före taslîm i bönen när den egentligen ska vara efter och andra efter taslîm när den ska vara före. Därav är det väldigt viktigt att känna till dess bestämmelser, speciellt för de imamer som människor följer i bönen. De som tagit på sig ansvaret att följa det som är korrekt och föreskrivet i deras böner och leder muslimerna i det.

 

Nedfall vid glömska - I bönen

Dela!