E-böcker

Usul-us-Sunnah

Titel på arabiska

أصول السنة

Ljudbok

Om Boken

Detta är boken "Usul-us-Sunnah" - "Religionens grund" av Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, en av Islams stora Imamer och lärda. Hanbali rättsskolan tillskrivs honom och han är författare till en rad stora verk inom olika områden. Han hade en rad stora lärda som studerade under honom, som den kände hadith-samlaren Imam Abu Dawud med flera.
Denna bok handlar om grunderna i vår troslära, hur vi ska tro och vad vi skall ha för ställning i olika frågor baserat på Koranen och Sunnah.

Utdrag ur boken

as-Sunnahs grunder enligt oss är:
Att hålla fast vid det som Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)följeslagare var på, och att följa dem och ha dem som förebild.
Samt att hålla oss borta från innovationer i Religionen, och varje innovation i Religionen är en
villfarelse. Och att överge tvister och umgänge med folk som följer deras lustar samt att överge
hetsigt diskuterande och argumenterande och tvistande inom Religionen.

Usul-us-Sunnah

Dela!