Sök efter:
Sök bara i:
44 träffar på söktexten.

Shaykh Muqbil al-Wadi´i

... honom: ”Han är al-‘Allâmah al-Muhadith, al-Mujâhid, den som återupplivade salafi dawahn i Jemen” (Tadkhirat un-Nâbihîn  sida 390) 2) Hans lärare Shaykh Hammâd al-Ansârî sade om honom: ”Jag har inte  ...

Shaykh Muhyiudin

... ca 30 år och har därav undervisat otroligt många studenter som senare skulle bli kända lärda dem själva. Bland dem: 1) Shaykh Dr. Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî. 2) Shaykh Dr. Sulaymân ar-Ruhaylî. 3)  ...

Shaykh Ibn Bâz

... . En av de stora lärda i Medinah. 10) Shaykh al-'Allâmah Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî. En av vår tids stora lärda som är känd för sina tillbakavisningar av Ahl ul-Bid'a. 11) Shaykh Sâlih bin Sa'd as-Suhay ...

Shaykh Ibn ’Uthaymîn

... Uthaymîn minal-'Ulemâ ar-Rabbâniyîn, som är en del av shaykh 'Abdulmuhsins boksamling (6/ 473) 2) Shaykh Rabî al-Madkhalî sade: "Kan ni finna i denna värld sådana som Shaykh Ibn Bâz och Shaykh Ibn 'Uth ...

Shaykh Falah Ibn Ismail

... rade vid läsning av Shaykh Falâhs Magisterexamen. • ash-Shaykh al-'Allâmah Rabî' ibn Hâdî al-Madkhali, som är en av dagens största lärda i Saudiarabien och en av de främsta specialister inom kunskapen om  ...

Shaykh Al-Albânî

...       Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi'î De lärdas beröm för Shaykh al-Albânî: Shaykh al-Albânî anses vara en av Ahl us-Sunnahs imamer i vår tid och den som i sanning återupplivade sunnahn i vår tid, så de lärda ...
Untitled Box