Shaykh Bin Baz domar om Fastan. Del 1.

Bismillah. Kortfattade utlåtanden och domar från den ädle Imamen, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Baz [rahimahullah]. En av vår tids största lärda och imamer.

Kapitlet om Fastan. Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd, föreläsare med rekommendationer från de lärda. BA från the Islamic University of al-Medinah.

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 

Shaykh Bin Baz domar och villkor. Del 2. Bönens utförande [del 1]

Föreläsningens Innehåll:  

Bismillah. Kortfattade utlåtanden och domar från den ädle Imamen, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Baz [rahimahullah]. En av vår tids största lärda och imamer.

Del 2 handlar om bönens utförande. Hur ber man korrekt?

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd, föreläsare och imam med rekommendationer från de lärda. BA från the Islamic University of al-Medinah.

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 

Mail Prenumerera

Ta del utav våra Nyhets mail genom att fylla in och skicka in din email.
×