forelasning

Lataif al-ma’arif - Del 3  (Klicka för mer info)

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- Hanbali
Som dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

 • I dessa lektioner talar vi om ramadan och fastan.

 • I denna del av boken tar författaren upp vikten av att vara givmild och dela med sig under fastan.

 • Hur fastan och givmildhet tillsammans är från de största orsaker som ta den troende in i paradiset.

 • Hur otroligt generös profeten Mohammed var (salalahu aleyhi wa salam).

Gå till föreläsning

Bulugh ul Maram - Fastan Del 5  (Klicka för mer info)

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I kapitlet om fastan går författaran igenom alla viktiga delar som man bör känna till så som: vad som bryter ens fasta, fastans vilkor m.m

I denna föreläsning talar vi om:

Kan man utföra hidjamah när man fastar?

Bryts fastan av ögondroppar och nässprej och liknande?

Vad händer om man äter eller dricker av misstag under sin fasta?

Bryts fastan av att kräkas?

Frågor relaterade till fastan och resa.

Gå till föreläsning

Lataif al-ma’arif - Fastan Del 2  (Klicka för mer info)

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- Hanbali
Som dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

 • I dessa lektioner talar vi om ramadan och fastan.

 • Författaren talar i detta stycke om:

 • Att hela sitt liv sträva i att fasta från haram är viktigare än att fasta från vad som är halal under ramadan.

 • Den fastandes två glädjestunder.

 • Den enorma belöning som finns hos Allah. m.m.

Gå till föreläsning

Bulugh ul Maram - Fastan Del 4  (Klicka för mer info)

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I kapitlet om fastan går författaran igenom alla viktiga delar som man bör känna till så som: vad som bryter ens fasta, fastans vilkor m.m

I denna föreläsning talar vi om:

 • Förklaringen på hadith 11-14

  Vad är visheten bakom att bryta fastan med dadlar och vatten?

  Får man pussa och smeka sin partner när man fastar?

  Faran av förbjudet tal och handlingar under fastan.

  Förbudet av oavbruten fasta.

 

Gå till föreläsning

Bulugh ul Maram - Fastan Del 3  (Klicka för mer info)

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

I kapitlet om fastan går författaran igenom alla viktiga delar som man bör känna till så som: vad som bryter ens fasta, fastans vilkor m.m

I denna föreläsning talar vi om:

Avsikten för fastan, skillnaden på obligatorisk och frivillig fasta.

Sunnan att bryta fastan så fort solen gått ner.

Sunnan att äta suhur (frukost) innan fastan.

Gå till föreläsning

forelasning
fatwa

Qibla Riktning  

*Soluppgång: Tiden då Fajr går ut
**Halva Natten: Isha bör bes innan denna tid
forelasning
islam.nu
Sjukdom Det är föreskrivet för den sjuke som besväras av fastan att låta bli att fasta. När Allâh gör honom frisk tar han igen dagarna som han är skyldig att fasta. 2. Graviditet och amning De havande och ammande kvinnorna har samma dom som den sjuke. Om de besväras av fastan är det föreskrivet för dem att låta bli att fasta. I så fall är de, precis som den sjuke, skyldiga att ta igen dagarna när de kan. Vissa lärda säger att det räcker att de ger mat till en fattig person för varje dag som de inte fastar. Åsikten är dock svag. Den korrekta åsikten är att de är skyldiga att ta igen dagarna precis som den resande och sjuke. 3. Resa Det är upp till den resande huruvida han skall fasta eller inte. Sharî´ahs bevis tyder till synes på att det är bättre att låta bli även om fastan inte skulle besvära honom. 4. Månadscykeln När en kvinna får sin månadscykel låter hon bli att förrätta bönen och fasta. När hon blir ren tar hon igen dagarna som hon missade i Ramadhân till skillnad från bönerna.  Kortfattat ur Imam bin Bazs al-Mufîd fî Madjâlis Shahr Ramadhân. Obs! Det finns flera saker som gör att man ej behöver fasta. #ramadan #fasta #sjuk #gravid #amma #mens

 • Jihad
 • Video
 • Fatwa
 • Föreläsningar
 • Blogg
 • Dhikr
 • E-Böcker
 • Notiscenter
 • Jihad

  Vad är Jihad? Vad säger islam om terror och mord? Detta och mer klargörs här i ljuset av Koranen och profetens autentiska sunnah.

  Gå till sektion

 • Video

  Här finner du kortare och längre videos om olika ämnen. Bli inspirerad, lär dig mer om islam eller studera trosläran. Detta och mer finner du på vår videoavdelning.

  Gå till sektion

 • Fatwa

  ”Fråga de lärda, om ni inte vet” [Koranen 21:7] Frågor och svar på vanliga frågor. Läs vad våra lärda [’ulema] säger i olika frågor och ämnen.

  Gå till sektion

 • Föreläsningar

  Välkommen till Audio avdelningen. Här finner du över 1000 föreläsningar om Islam på svenska av utbildade imamer. Välj från menyn eller studera på distans med våra distanskurser.

  Gå till sektion

 • Blogg

  På vår blogg hittar du allt vi lägger upp på social medier och mer därtill! Läs intressanta artiklar om aktuella ämnen, lyssna på påminnelser eller titta på korta videoklipp. Missa inget! Håll er uppdaterade via vår blogg.

  Gå till sektion

 • Dhikr

  ”Och minns Mig, så skall Jag minnas er” [Koranen 2: 152] Att minnas Allah och göra dhikr är en av de bästa formerna av dyrkan. Här kan du läsa och lära dig åminnelser för olika tider och tillstånd, som vad man säger i samband med bönen, när man vaknar, när man går och lägger sig osv.

  Gå till sektion

 • E-Böcker

  Här kan du ladda ner och läsa böcker om trosläran, bönens villkor mm. Samt ladda ner studiehäften till några av de böcker vi gått igenom som ni kan lyssna på i föreläsningsavdelningen

  Gå till sektion

 • Notiscenter

  Få notiser skickade till dig. I vårt notiscenter kan du välja vilka notiser du vill få skickade till dig. Välj mellan föreläsningar, aktiviteter, blogginlägg, fatawa och bönetider. Läs mer under notiscenter i menyn.

  Gå till sektion

 • Jihad
 • Video
 • Fatwa
 • Föreläsningar
 • Blogg
 • Dhikr
 • E-Böcker
 • Notiscenter

 

DISTANSKURSER: Studera på distans och lär dig mer om Islam.

Introduktion till Islam
Vad är Islam? Vem var Muhammed? Hur ska jag stärka min tro? För dig som vill lära dig om Islam eller som nyligen börjat praktisera.
Generella Grunder
Här finner du grundläggande kunskaper om tawhîd [trosläran] hur man utför tvagning och bönen, Koranens innebörd mm.
Djupare Studier

För dig som gått igenom Generella grunder. Här finner du böcker och serier om Allahs Namn och Egenskaper, trosläran enligt ahlu-sunnahs imamer, Hadith, Fiqh med mera.