Bli månadsgivare

Följ de enkla stegen nedan och bli månadsgivare idag!

Som månadsgivare är du med och bygger vår verksamhet och plattformar varje dag, varje månad året runt. Du ger oss förutsättningarna att kunna sprida korrekt kunskap om islam till muslimer och icke-muslimer, över hela Sverige. Vi tar inga bidrag från svenska staten eller någon annan, så era månadsbidrag är avgörande för vår verksamhet. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill. Kom ihåg att du belönas för det arbete vi kan utföra tack vare ditt bidrag! Profeten (ﷺ) sade:

"Den som vägleder till gott får samma belöning som den som utför handlingen" [Muslim]

1. Välj månadsbelopp
Välj själv hur mycket du vill stödja med.
2. Ange personuppgifter
Vi kan komma att behöva kontakta dig, se därför till att ange en korrekt e-postadress.
Du kommer att behöva signera med BankID för att verifiera ditt personnummer.
Fyll i ditt clearingnummer (fyra första siffrorna) följt av ditt kontonummer. Vi behöver dessa uppgifter för att autogirot ska godkännas hos din bank. Pengarna kommer dras den 28:e varje månad.
Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro
Jag har tagit del av att mina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen