Islam & terrorism

Islam har ingenting att göra med terror eller terrorism, oavsett vem som propagerar för motsatsen. Detta klargörs här i en serie föreläsningar och videor som varit mycket uppskattade av väldigt många.

Videor om Islam & terrorism

Föreläsningar om Islam & terrorism