IS / ISIS: Vilka är de egentligen? Del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

• MISSA INTE DEL 2 om denna grupp som är en av de mest omtalade grupperna idag.
• Vilka är deras kännetecken?
• Vad har islam nämnt om det som sker dessa dagar?
• Hadither om profeten [salla Allahu alayhi wa sallam] om detta ämne• Och mycket mer! En mycket viktig om informationsrik föreläsning av broder Abu Dawud.
Studerar Doktorsutbildningen i det islamiska universitetet i Medinah.

IS / ISIS: Vilka är de egentligen?

Del 2

Kategorier