Personuppgiftspolicy

Vad är GDPR? 

GDPR är förkortningen på General Data Protection Regulation som är EU:s dataskyddsförordning och som bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Även företag och organisationer utanför EU/EES måste följa dessa regler om de samlar in eller behandlar personuppgifter från personer som är lokaliserade inom EU.

Vad räknas som personuppgifter?

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgifter all information om en individ oavsett om det rör sig om privata eller offentliga liv. Det kan handla om allt från namn, hemadress, e-postadress, bankuppgifter och en ip-adress.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Islam.nu raderar personuppgifter såsom personnummer från databasen 6 månader efter att det har kommit in. Information om din emailadress sparas dock i vårt ekonomisystem så att vi kan nå ut till er gällande era månadsbidrag, dock tas de bort när ni avslutar era bidrag.

Hur ändrar jag mina personuppgifter hos er?

Vill du ändra dina personuppgifter hos oss är du välkommen att kontakta oss på ekonomi@islam.nu.