Om oss

Islam.nu har varit verksamma snart två årtionden med att sprida kunskap inom islam baserat på klassiskt sunnitisk troslära och de fyra erkända rättskolorna. Islam.nu drivs av sakkunniga experter med högskoleutbildning inom islamisk teologi och rättslära. En mycket stor del i vårt arbete är hemsidan www.islam.nu och dess tillhörande sociala medier.

Vårt arbete

Vi arbetar främst med att informera om och lära ut islam på olika plattformar till muslimer och icke-muslimer över hela Sverige. Vi arbetar med sociala insatser och arbetar mot utanförskap, kriminalitet och all form av extremism.

Vi arbetar främst i Stockholmsområdet men reser även regelbundet till många andra städer för att undervisa, ge råd och stötta olika lokala moskéer. Även lokalpoliser, fältassistenter, kommuner, fritidsgårdar, gymnasier och högskolor har bjudit in oss att föreläsa eller ta del av vår expertis och erfarenhet i dessa frågor.

Helt fristående och oberoende 

Vi har valt att arbeta helt ideellt av många anledningar. Vi tar inte stöd från varken den svenska staten eller någon annan stat och har aldrig gjort det. Inte för att det är fel i sig, utan för att vi värnar om vår integritet, självständighet och absoluta oberoende. Vill någon inom ramen för dessa premisser stödja oss är de mer än varmt välkomna. Vi är helt politiskt obundna och kommer alltid vara det.