Bestämmelser kring Jihad - Del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah. Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt. Dessa delar handlar om Jihad i Islam Föreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah. Del 2.

Kategorier