10 sista i Ramadan - De bästa nätterna på året är här!

Ett inlägg av Islam.nu -

10 sista i Ramadan - De bästa nätterna på året är här!

Ärade bröder och systrar! De bästa nätterna på hela året är här - låt oss avsluta Ramadan på bästa sätt.

De bästa nätterna på hela året är de tio sista under månaden Ramadan. Någon av dess nätter är Laylatul-Qadr som är bättre än 1000 månader, vilket är ca 84 år. Dyrkan under dessa nätter är alltså som att dyrka Allah under 1000 månader. Allah sade:

"I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt [Laylatul-Qadr]. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder. Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!" [Koranen 97:1-5]

Profeten ﷺ sade:

"Den som står upp i nattbön under Laylatul-Qadr med tro och i hopp om belöning får sina tidigare synder förlåtna." [al-Bukhari och Muslim]

Det är alltså en möjlighet för oss att bli förlåtna för våra synder och få enorm belöning - vilken gåva från vår Nåderike Herre.

Bröder och systrar! Låt oss ta tillvara på dessa dagar och nätter genom att göra extra mycket gott och låt även hjärtat fasta från det världsliga som vi fäster det vid. Låt hjärtat fästa sig vid Allah, Koranen, åminnelser och det Allah älskar och är nöjd med. Profeten ﷺ var mer ihärdig i sin dyrkan under de sista tio dagarna och nätterna i Ramadan. Han uppmanade oss att söka efter Laylatul-Qadr under de tio sista nätterna genom att göra extra mycket dyrkanshandlingar.

De sista 10 nätterna i månaden Ramadan börjar ikväll när Maghrib trätt in. Låt oss kämpa dessa dagar och nätter som är kvar så att vi hör till dem som dyrkat mycket under Laylatul-Qadr - med bön, åkallan, åminnelser, Koranläsning, välgörenhet och allt gott. Slösa inte din tid och kasta inte bort denna möjlighet!

Se till att inte missa nattbönen under dessa nätter och kämpa för att avsluta Ramadan på bästa sätt! Även om det kan kännas tufft ibland med sena nätter och långa dagar.Må Allah acceptera från oss alla och förlåta våra synder. Amin

Glöm inte att betala din obligatoriska Zakat om du inte gjort det. Att stötta kallet till islam med er Zakat eller frivilliga gåvor är bland det bästa vi tillsammans kan investera i. Klicka här eller skicka Swish direkt till 123 643 39 40

Artiklar

Relaterade inlägg