180 cm under jord

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

180 cm under jord

Precis som vi nu går mot slutet på år 2020 fanns det en tid då människor, precis som du och jag, gick mot slutet av år 1820. Alla de människorna, deras vänner och släktingar, är nu under jord. De är ett minne blott. De har gått vidare mot det eviga livet. Främlingar bor i deras hus och lever på deras land. Andra människor har tagit deras plats, människor som inte har en aning om vilka dessa var som levde innan oss. De är okända. Ingen nämner deras namn. Ingen minns hur de ser ut.

Det kommer vara likadant för oss i framtiden när vi ligger under jord, begravda. Så varför lägger vi så mycket tid och energi på att bry oss om vad andra människor tycker om oss? Varför fäster vi så stor vikt vid att försöka bygga ett kungarike åt oss själva i detta liv när vi vet att vi kommer lämna det, och andra kommer ta vår plats och egendom? Vad är allt det vi bygger upp i detta liv och lämnar efter oss värt om 100 år, om 200 år?
Vår existens i historien är som en droppe i havet, ett flyktigt ögonblick som snart kommer försvinna. Generationer kommer att komma efter oss, även de kommer ta farväl av detta liv och lämna över fanan till de som kommer efter.

Tiden vi spenderar i detta liv är kortare än vi många gånger föreställer oss, men vi drömmer oss bort i dess glitter och glamour och tror att livet här kommer vara för evigt. Ändå är tiden vi spenderar här så oerhört viktig. Varje dag, varje minut, varje sekund. För vi får bara ett liv, en chans, att dyrka vår Skapare och göra Honom nöjd. När vi ligger under jord kommer vi veta hur dyrbar denna tid är, och vad våra dagdrömmar egentligen var värda. Vi kommer önska att vi kunde få återvända och leva livet om igen för att göra gott, men det är en omöjlighet. Allah säger:

”DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända till livet, så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!"
Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening]. Bakom dem som lämnar denna värld reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv. Den dag då basunen ljuder skall inga släktskapsband bestå mellan dem och de kommer inte att fråga efter varandra. Vinnarna är de vars goda handlingar väger tungt i vågskålen, och de vars goda handlingar väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.”
  [Koranen 23:99 - 103]

I slutet av denna resa vi befinner oss på genom livet kommer alla människor till sist att delas in i två grupper; en grupp i paradiset, en grupp i elden. Vilken förbereder du dig för att tillhöra?  

Bröder och systrar! Låt oss ta tillvara på våra dagar och nätter, den tid vi har, innan vi lämnar detta liv. Låt oss rannsaka oss själva, våra prioriteringar och vad vi lämnar efter oss när vi dör i form av goda gärningar, välgörenhet som gynnar och lever kvar. Må Allah vägleda oss till det Han älskar och är nöjd med. Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg