Allah är med oss – förlita dig på Honom!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Allah är med oss – förlita dig på Honom!

Vi lever i en tid som många upplever som påfrestande. Vi matas dag och natt om alarmerande rapporter och kriser. Vi får motstridiga uppgifter om vad som händer, vad vi bör och inte bör göra. Många upplever en brist på transparens och det råder en ganska stor förvirring på sina håll. Många känner sig även rädda, vilket är helt förståeligt.

Men vad som än händer så måste vi påminna oss om att Gud är med oss och ger seger åt de troende, även om alla är emot dem! Allah säger:

”Ger ni inte sändebudet ert stöd, skall Allah hjälpa honom, så som skedde när förnekarna jagade bort honom. Han var den andre av de två som tog skydd i en grotta och han sade till sin följeslagare [Abu Bakr som var med honom]: "Var inte rädd - Allah är med oss!" Och Allah lät ett djupt lugn falla över honom och styrkte honom med en för er osynlig härskara och förtog kraften i förnekarnas ord - Allah ord har all kraft, all styrka. Allah är allsmäktig, vis.”  [Koranen 9:40]

Och Allah säger:

”VI SKALL helt visst ge Våra sändebud och de troende Vår hjälp både i detta liv och den Dag då vittnena reser sig för att vittna.”  [Koranen 40:51]

Profeten ﷺ jagades bort ur sin hemstad Mecka och blev tvungen att fly då de var ute efter att döda honom! Tänk, att bli jagad av människor som är ute efter att döda dig! Han flydde tillsammans med sin vän och följeslagare Abu Bakr [radhiya Allah anh] och de tog skydd i en grotta. Självklart var detta en påfrestande situation och Abu Bakr kände rädsla när de gömde sig i grottan och deras fiender närmade sig från alla håll och kanter. Då påminde profeten ﷺ honom:

"Var inte rädd - Allah är med oss!"
- Och Allah lät ett djupt lugn falla över honom och styrkte honom med en för er osynlig härskara.”


Allah är inte beroende av något eller något för att ge hjälp och seger. Inget kan hindra det Han beslutar. När Han sänder sin hjälp kan ingen stoppa det och den kan komma från håll som ingen människa kunde förutse! Folket i Mecka var säkra på att de skulle segra över profeten ﷺ och Abu Bakr, att de skulle hitta dem och döda dem. De kände att de hade förmågan och resurserna att göra det. Men Allah ville annat! Han sände ned ett lugn över dem och stärkte dem med änglar som inte är synliga för oss!

Ibland kan vi känna oss maktlösa inför krafter som sitter på stora resurser och som ser ut att kontrollera saker och ting. Det kan kännas som att den enskilda människan inte har mycket att sätta emot. Men då måste vi minnas att Gud också planerar, och att Han är den bästa planeraren! Vi måste påminna oss om att Han hjälper och skyddar den utsatte och att den slutgiltiga segern tillfaller de gudfruktiga! Allah säger:

”Vi har påtagit Oss att ge de troende hjälp.”  [Koranen 30:47]

Och Allah säger:

”De eviga boningarna skall Vi skänka dem som inte strävar efter makt och ära på jorden eller försöker störa ordningen och fördärva sederna där - den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud.”  [Koranen 28:83]

I dessa tider när vissa människor känner en stor osäkerhet kring hur de ska agera och reagera är det viktigt att vi muslimer vänder oss till religionen för vägledning. Självklart ska vi läsa på och leta efter experter som är kunniga inom sina områden samt göra det vi kan för att skydda vår hälsa och de i vår omgivning. Vi muslimer bör vara i framkant vad gäller en hälsosam levnadsstil, kost och hälsa. Den troende som är stark är bättre och mer älskad av Allah än den som är svag. Islam lär oss att äta måttligt, sova på regelbundna tider, att förebygga hellre än att bota samt att söka efter de botemedel Allah sänt ned till oss. Forskning visar exempelvis att högre doser vitamin C och D är mycket viktigt både i förebyggande syfte samt för att hjälpa till att bota även svåra sjukdomar! Forskning visar även att fetma, konsumtion av socker och brist på motion sätter oss i en större riskzon. Här bör vi muslimer vara i framkant och föregå med gott exempel! Våra kroppar har rättigheter över oss och vi måste göra det vi kan för att ta hand om vår hälsa!

Vi gör vår del och vad vi kan göra, sedan förlitar vi oss på vår Skapare och Herre! Den som sänder ned sjukdomar men som också sänder ned dess botemedel. Vi får inte glömma att Allah är den som botar. Allah är den som ger och tar. Det finns ingen försäkring eller övernaturligt piller som tar bort livets prövningar och svårigheter. Vi muslimer vet att detta liv är ett test och att vi kommer att sättas på prövning, om inte med det ena så med det andra. Men vi vet också att den som har tålamod i svåra tider och med prövningar har en stor belöning att se fram emot!  Allah säger:

”Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap - för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända" - förkunna för dem att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.” [Koranen 2:155 - 157]

Bröder och systrar!  Låt oss vända oss till Allah i ånger, rannsaka oss själva och vad vi behöver förbättra i våra liv och i vår relation till vår Skapare. Låt oss vända oss till Allah, den som botar. Låt oss vända oss till Koranen, som är ett botemedel, i tillägg till det som nämndes ovan. Vet att Allah ger seger och lugn till de troende! Må Allah ge oss lugn i hjärtat och stärka vår tro! Må Allah skydda oss mot de som sprider fördärv på jorden. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg