Bönen är ett ljus! - Att tänka på när vi ber nattbönen

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Bönen är ett ljus! - Att tänka på när vi ber nattbönen

Bröder och systrar! Vi närmar oss slutet på månaden Ramadan och vi ber Allah att vi ska få göra mycket goda handlingar inte minst under Laylatul Qadr - som är bättre än tusen månader!

Den som står upp i nattbön under den natten, med tro och hopp om belöning, blir förlåten sina tidigare synder. Bönen - kära bröder och systrar - är ett ljus, och vi bör tänka på Vem det är vi ställer oss inför när vi ber: Allah, vår Skapare, Konungen, Den Allsmäktige.


Att vi när som helst kan vända oss till Allah i bön och åkallan, utan att det krävs någon som ger dig tillstånd eller bokar en tid åt dig, utan att du behöver ordna med en översättare eller andra hinder som hade försvårat - är sannerligen en stor gåva som vi ska tacka Allah för.


När vi då får tillstånd att stå inför Allah i bön, för att prisa Honom, ödmjuka oss inför Honom och be om det vi behöver - är det passande att vi beter oss korrekt; som ödmjuka tjänare som är i behov av vår Herre. Vi bör inte vända oss bort ifrån Allah på så sätt att hjärtat och tankarna fokuserar på annat. Vi måste sträva efter att be med ett ödmjukt och närvarande hjärta.


Vi står inför Allah i bön precis som vi kommer stå inför Honom på Domedagen där vi ska frågas om just bönen -hur vi bad den och hur mycket vi investerade i den. Vi har Kaba framför oss när vi ber, eftersom vi i riktning mot den. Vi vet att Allah ständigt vakar över oss, ser allt, hör allt. Vi vet att döden kan överraska oss när som helst. Vi vet att vi är omgivna av alla synder vi begått som vi ber om förlåtelse för. Vi vet att bönen avgör om vi får stiga in i paradiset eller inte. Hur kan vi då när vi ber vara så frånvarande i våra hjärtan? Må Allah vägleda oss till att be med mer inlevelse och förståelse för vad vi säger och gör.  

Imam Ibnul Qayyim sade:

"Att läsa Koranen i bönen med ett distraherat hjärta är som att besöka en kung och sedan vända honom ryggen när han ger oss tillåtelse att tala..."

Imam Ahmed sade:

Er andel i islam – beror på hur mycket ni har investerat i bönen.
Er kärlek till islam - beror på hur engagerade ni är i bönen.
Så rannsaka dig själv– Allahs tjänare – och akta dig för att möta Allah utan att du har någon andel av islam med dig.
Ty andelen islam i ditt hjärta – är lika stor som bönens ställning i ditt hjärta!


Må Allah vägleda oss till att förbättra vår bön och att vi kämpar med bönen extra mycket dessa de sista dagarna och nätterna i Ramadan. Må Allah acceptera från oss.

 

Artiklar

Relaterade inlägg