De troende är syskon!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

De troende är syskon!

De troende är syskon. Det är så Allah har beskrivit dem. Bröder och systrar. Inte minst i dessa tider är det viktigt att vi praktiserar detta genom att stötta varandra och vara syskon, på riktigt. Allah belönar den som hjälper sina syskon rikligt, i detta och nästa liv. Profeten ﷺ sade:

”Allah hjälper tjänaren så länge tjänaren hjälper sin broder.”  [Muslim]

Och profeten ﷺ sade:

”En muslim är en muslims broder, han ska inte förtrycka honom och inte skada honom. Den som finns till för sin broder i nöd, kommer Allah finnas till för. Den som hjälper en muslim ut ur en svårighet, kommer Allah hjälpa ut ur en svårighet. Den som skyler muslimer kommer Allah skyla på domedagen.”  [al-Bukhari och Muslim]

Vi måste alla jobba för att stärka och bevara det muslimska brödraskapet mellan oss. Alla måste göra sin del för att hjälpa och underlätta för sina syskon, samtidigt som vi måste akta oss för det som raserar och river detta brödraskap. Det är svårt att bygga, men att riva går fort och är enkelt. Profeten ﷺ sade:

“…Baktala inte muslimerna och leta inte efter deras brister. För den som letar efter deras brister kommer Allah söka brister hos, och den vars brister Allah söker kommer få de avslöjade, även om han är [ensam] i sitt hem.”  [Abu Dawud]

En av de saker vi blivit förbjuda från är att leta efter andras synder och brister. Att vara upptagna med andra och vad de gör istället för att vara upptagna med vår egen utveckling. Allah säger:

”Och spionera inte.”  [Koranen 49:12]

De lärda säger att spionera här är att söka efter muslimernas brister. Betydelsen blir därmed: ”Sök inte efter er broders brister så att du blir informerad om dem när Allah har skylt dem.”

Allah förbjuder oss från att leta efter andras brister och fel. Den kloke är den som ser till sina egna brister, letar efter dem och rättar till dem! Inte att man ska gräva och leta efter andras brister och sedan kanske till och med prata med andra om dem och sprida dem! Må Allah skydda oss. Detta är något mycket allvarligt. Allah säger:

”De som föredrar att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det kommande livet. - Allah vet, men ni vet inte [hela sanningen].”  [Koranen 24:19]

Det finns människor som dras till att leta efter och prata om andra människors fel och brister. Att ta det som Allah har dolt och göra det känt bland människor. Detta är en sorts svek mot sina bröder och systrar, att skada dem på detta sätt. Allah varnar dessa för ett plågsamt straff i detta och nästa liv. Vi måste komma ihåg att Allah vet allt, ser allt och hör allt. Och att vi kommer stå till svars för allt vi säger och gör i detta liv.

Det har rapporterats att Ali ibn Abi Talib [radhiya Allah anhu] sade:

”Den som utför det skamliga och den som sprider dem är likvärdiga i synd.”

Och al-Hasan al-Basri [rahimahullah] sade:

”Det brukade sägas; Den som kritiserar sin broder för en synd som han ångrat kommer inte dö förrän Allah testar honom med den.”

Må Allah skydda oss från att vara upptagna med våra syskon istället för med oss själva. Må Allah skydda oss från att följa i shaytans fotspår. Låt oss alla i enlighet med vår förmåga göra det vi kan för att hjälpa varandra och stärka det band som finns mellan oss. Allah säger att de troende är syskon. Låt oss vara sanna syskon mot varandra. 

 

Artiklar

Relaterade inlägg