De bästa dagarna på året - missa inte denna möjlighet!

Ett inlägg av Islam.nu -

De bästa dagarna på året - missa inte denna möjlighet!

Det finns speciella dagar på året som skiljer sig från andra! Under dessa dagar har olika typer av dyrkans-handlingar föreskrivits. Handlingar som ger stora belöningar och stryker bort synder! Vi befinner oss just nu i månaden dhul-Hidjah, och de tio första dagarna i denna månad är mycket speciella dagar. Profeten ﷺ sade:  

Det finns inga dagar på året där goda handlingar är mer älskade av Allah, än dessa 10 dagar...” [al-Bukhari]

Bröder och systrar! Låt oss inte försumma dessa dagar där goda handlingar är bättre att göra än på några andra dagar under året! Låt oss vända åter till Allah i ånger och ta denna möjlighet till en nystart, att komma in i nya goda rutiner. Alla former av dyrkanshandlingar är rekommenderade under dessa dagar, som fasta, bön, välgörenhet, Koranläsning, att ständigt minnas Allah, att vara god mot människor osv.

Några speciella datum att hålla reda på under dessa dagar är:
•    Arafah-dagen som infaller lördag den 15 juni
•    Eid-dagen som infaller söndag den 16 juni, samt de tre dagarna efter Eid som kallas Tashriq-dagarna.

Vad bör man göra och tänka på under dessa dagar?

Arafah-dagen:  Att fasta den dagen stryker bort förra och kommande års synder, vilket rapporterats från profeten ﷺ [Sahih Targhib wa Tarhib]. Det är en dag som är väldigt rekommenderat att fasta på och en av årets mest speciella dagar.
 
Eid-dagen och Tashriq-dagarna:  Denna Eid heter Eid-ul-Adha och sträcker sig över Eid-dagen och de tre kommande dagarna. Profeten ﷺ sade att dessa dagar är dagar då man äter, dricker och minns Allah. [Muslim]

Eid är en glädjens dag för alla muslimer! Vi förknippar ofta Eid med god mat och dryck, tillsammans med familj, vänner och släkt. Allt detta hör till Eid. Men vi får inte glömma att det inte bara är dagar då man äter och dricker, utan även dagar då vi minns Allah, prisar och tackar Honom!

Allah säger:

”Och prisa Allah under de [tre] fastställda dagarna” [Koranen 2:203]
Dessa tre dagar är Tashriq-dagarna enligt många lärda. Under dessa dagar njuter den troende av mat och dryck som stärker hans kropp, men också av att minnas och tacka Allah vilket fyller hans hjärta med gott!

Att äta och dricka gott under Eid-dagarna är ett hjälpmedel för de troende att få kraft och styrka att minnas Allah och göra gott! Dessa dagar är dock inte bara till för att äta och njuta för att sedan försumma Allahs rättigheter, eller spendera dem på att göra det som är förbjudet. Det är inte att vara tacksam mot Allah!

Allah säger:

”Och er Herre tillkännagav för er: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er mer [välsignelser], men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'”  [Koranen 14:7]

Att vara tacksam för de gåvor vi fått är en källa till att få mer. Men att vara otacksam leder till att de gåvor vi fått försvinner. Tacksamhet är att hjärtat känner till och erkänner de gåvor vi fått, att man prisar och tackar Allah för dem, samt använder dem i det som gör Allah nöjd. Otacksamhet är motsatsen till detta.

Att minnas Allah under dessa tre dagar kan man göra på olika sätt. Bland annat genom att:
1.    Göra dhikr efter de obligatoriska bönerna genom att säga: Allahu Akbar Allahu Akbar, lâ ilâhâ illa-Allah, wa-Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillâhil-hamd.  Detta betyder:  Allah är större, Allah är större. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allah är större, Allah är större, all pris och tack hör till Allah.  Detta sägs direkt när man avslutat de obligatoriska bönerna och kan sägas från fadjr-bönen på Arafah-dagen ända till slutet på den tredje tashriq-dagen.

2.    Att minnas Allah genom att göra mycket du’a dessa dagar!

3.    Att allmänt göra mycket dhikr! Ty det är en av de bästa handlingarna en muslim kan göra! Allah säger:

”Men först och störst är åkallandet av Allahs namn. Och Allah vet vad ni gör.”  [Koranen 29:45]

Och Allah säger:
”De som tror och vars hjärtan blir lugnt när Allahs namn nämns - är det inte så att då Allahs namn nämns blir människohjärtat lugnt?” [Koranen 13:28]

4.  Att minnas Allah genom att be de obligatoriska bönerna, och även be sina frivilliga böner. Profeten ﷺ sade i en rapportering att dessa dagar är:

”Dagar då man äter, dricker och ber [sina böner].” [an-Nasai]


Bröder och systrar i islam!  Dessa dagar är glädjens dagar och dagar vi ska fylla med goda handlingar, lydnad till Allah, stärka släktband och även vänskapsband.

Slösa inte bort dessa dagar genom att glömma bönen och goda handlingar och fyll dem inte med olydnad till Allah. Akta er för shaytans fällor!

Allah säger:
”Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”  [Koranen 2:152]


Viktiga saker att tänka på under dessa dagar:
1.    Man får inte fasta på Eid eller Tashriq-dagarna. Profeten ﷺ sade: ”Fasta inte dessa dagar, för de är dagar som ska fyllas med mat, dryck och att minnas Allah.”  [Ahmad]

2. Ta tillvara på dessa dagar för att återigen komma in i bra rutiner, återvända till Allah i ånger och minnas syftet med varför vi är skapta på denna jord.


För mer allmän information om Eid och Eid-bönen, se boken om islams pelare som finns att ladda ner HÄR!  
Må Allah ge er alla en fin Eid och acceptera er fasta och goda handlingar.

 

Artiklar

Relaterade inlägg