De bästa nätterna på hela året - avsluta på topp!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

De bästa nätterna på hela året - avsluta på topp!

De bästa nätterna på hela året är de tio sista under månaden Ramadan. Någon av dess nätter är Laylatul-Qadr som är bättre än 1000 månader, vilket är ca 84 år! Dyrkan under denna natt är alltså som att dyrka Allah under 1000 månader! Allah sade:

"VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt [Laylatul-Qadr]. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder.Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!" [Koranen 97:1-5]

Profeten ﷺ sade:

"Den som står upp i nattbön under Laylatul-Qadr med tro och i hopp om belöning får sina tidigare synder förlåtna." [al-Bukhari och Muslim]

Det är alltså en möjlighet för oss att bli förlåtna för våra synder och få enorm belöning! Vilken möjlighet, viken gåva från vår Nåderike Herre!

Bröder och systrar! Låt oss ta tillvara på dessa dagar och nätter genom att göra extra mycket gott. Låt oss minnas Allah och distansera oss från det världsliga under dessa dagar och nätter.

Profeten ﷺ var mer ihärdig i sin dyrkan och strävade extra mycket under de sista tio dagarna och nätterna i Ramadan. Han uppmanade oss att söka efter Laylatul-Qadr under de tio sista nätterna genom att göra extra mycket dyrkanshandlingar. Den som vägleds till att be och göra goda handlingar under den natten uppnår tusen månaders belöning. Det är alltså en väldig natt!

Låt oss kämpa dessa dagar och nätter som är kvar så att vi hör till dem som dyrkat mycket under Laylatul-Qadr. Några av de saker man kan sträva efter att göra extra mycket är: 

  • Bönen - och nattbönen (taraweh) specifikt
  • Åkallan - be din Herre om förlåtelse, vägledning och allt gott. Försumma inte att göra mycket du´a!
  • Åminnelser
  • Koranläsning
  • Välgörenhet
  • och allt gott

Slösa inte din tid och kasta inte bort denna möjlighet! Se till att inte missa nattbönen under dessa nätter och kämpa för att avsluta Ramadan på bästa sätt! Även om det kan kännas tufft ibland med sena nätter och långa dagar.

Glöm inte att fortsätta stödja oss och våra verksamheter så att vi tillsammans kan fortsätta lämna efter oss kunskap som gynnar! Vi är oberoende och tar inte bidrag från någon stat - vilket innebär att vi alla tillsammans måste göra det vi kan för att allt det goda som sprids ska kunna fortsätta. 

Ge en gåva eller betala din zakat här!

Må Allah acceptera från oss alla och förlåta våra synder. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg