Den 10:e Ramadan 2020 – En tredjedel har gått!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 10:e Ramadan 2020 – En tredjedel har gått!

Bröder och systrar i islam!  En tredjedel av denna välsignade månad har nu passerat och vi märker hur snabbt tiden går. Vi måste fråga oss om vi har dragit nytta av den första tredjedelen som vi borde?

Låt oss rannsaka oss och se vad vi gjort som varit bra, så att vi kan fortsätta med det, och vad vi kan göra bättre så att vi kan utvecklas och förbättras. Låt oss kämpa för att få ut så mycket som möjligt av det som återstår av denna månad!

Allah säger i Koranen:

”Troende! Frukta Allah, och låt var och en av er se vad han har förberett till morgondagen! Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör. Var inte som de som glömmer Allah och som Han låter glömma själens [välfärd]; det är de som har förhärdat sig i synd och trots.”  [Koranen 59: 18–19]

Bröder och systrar! Dagarna, veckorna, månaderna och åren går. Och vi vet inte hur många dagar vi har kvar i detta liv. Låt oss rannsaka oss och se vad vi har förberett för Domedagen, och låt oss frukta Allah så som vi bör frukta Honom.

Må Allah förlåta oss och alla muslimer våra synder och brister. Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg