Den 13:e Ramadan 2020 - Att tänka på när man gör dhikr och du’a

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 13:e Ramadan 2020 - Att tänka på när man gör dhikr och du’a

Det finns saker man bör tänka på i samband med att man åkallar Allah.  Den som gör dessa saker har större chans att få sin åkallan accepterad, till skillnad från den som slarvar med dessa saker. Allah sade:

”De var alltid beredda att göra gott och åkallade Mig med hopp och fruktan och visade stor undergivenhet.”  [Koranen 21: 90]

Allah sade:

”Och - [du som är troende] - åkalla i tysthet din Herre morgon och afton, ödmjukt och med fruktan. Och var inte som de tanklösa, de likgiltiga.”  [Koranen 7:205]

Här följer några av de saker om är bra att tänka på:
1.    Att be om förlåtelse för sina synder innan man ber Allah om det man vill ha. Samt att ångra sig för sina synder och lova att inte återvända till dem.  
2.    Att vara ödmjuk och att ha ett närvarande hjärta.
3.    Att prisa Allah innan man ber om det man vill ha.
4.    Att be Allah att upphöja profeten Muhammed (ﷺ).
5.    Att vara uppriktig och undergiven.
6.    Att inte ge upp hoppet om Allahs nåd och att ha starkt hopp och tillit till Allah.
7.    Att också be för sina muslimska bröder och systrar.

Andra saker att tänka på när man gör dhikr och du’a:

1.    Att vara vänd mot Qibla i Mecka.
2.    Om du sitter ner, tänk på att sitta i lugn och ro, på ett ödmjukt sätt. Det är dock tillåtet att minnas Allah vart man än är utom på vissa platser som när man sitter på toaletten och liknande.
3.    Att höja händerna när man åkallar Allah och vara vänd mot Qibla i Mecka.
4.    Att vara ren och göra wudû` innan.
5.    Att göra sig av med det som distraherar en från att minnas Allah med ett närvarande hjärta.


Ta tillvara på dessa dagar och nätter ärade bröder och systrar. Den fastandes åkallan är accepterad och belöningen för att minnas Allah är enorm. Glöm inte att be för era bröder och systrar över hela världen. Må Allah acceptera er dhikr och du’a. Amin

 

Artiklar

Relaterade inlägg