Den 14:e Ramadan 2020 - Tider då ens åkallan besvaras

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 14:e Ramadan 2020 - Tider då ens åkallan besvaras

Allah sade:

”ER HERRE säger: "Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.”  [Koranen 40:60]

Allah sade:

”NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och de uppmanas att svara när Jag kallar och att tro på Mig - kanske skall de ledas på rätt väg.”  [Koranen 2: 186]

Det finns tider som är extra rekommenderade att göra åkalla under, några av dessa tider är:

1.    Under fastan.
2.    Den sista tredjedelen av natten innan gryningen.
3.    När man är i sudjûd i bönen. Det är då man är närmast Allah och det är rekommenderat att åkalla mycket i det tillståndet.
4.    Under fredagen och speciellt tiden efter ’asr innan solnedgången.
5.    Tiden mellan böneutropet och iqâmah.
6.    Under laylat-ul-qadr i månaden Ramadan.  
7.    När man är på resande fot.

Dessa tider är det starkt rekommenderat att göra åkallan men det betyder inte att man inte skall åkalla Allah under andra tider. Allah älskar att vi vänder oss till Honom i åkallan och Han älskar de som minns Honom under alla tider.

Tänk på att  Allah är god och endast accepterar det goda. Var noga med att äta det som är tillåtet och halal, var noga med att tjäna era pengar från det som är tillåtet och halal.

Akta er för att förtrycka andra människor och akta er för synder och de saker som hindrar vår åkallan från att accepteras.

Må Allah acceptera muslimernas fasta, åkallan och goda handlingar. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg