Den 17:e Ramadan 2020 - Kampen mellan dig och din fiende!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 17:e Ramadan 2020 - Kampen mellan dig och din fiende!

Djävulen är människans fiende och kampen pågår - här på jorden - mellan dig och djävulen. Allah säger:

”Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende! När han kallar sina anhängare är det hans enda avsikt att [leda dem in på] vägen som leder rätt in i den flammande Elden.”  [Koranen 35:6]

Han lovade att attackera oss människor på alla sätt från alla håll:

”Djävulen sade: "Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall attackera dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma."  [Koranen: 7:16]

Han lovade att göra sitt bästa i att försöka vilseleda människan från Allahs väg och det som är bra för människan, på alla olika sätt. Genom att försköna det som skadar oss som alkohol, droger, spel om pengar osv. Försköna en destruktiv livsstil och få oss att bara jaga tillfälliga njutningar, glömma syftet med skapelsen och glömma att det finns ett liv efter döden. Plantera hat, avundsjuka, högmod mm i människans hjärta.

Han svor att han skulle ligga i bakhåll på Allahs raka väg och vänta på människan. Anfalla och attackera. Från alla håll, på alla sätt. Han ser vad du är svag för och drar dig till och attackerar utmed det. En del människor drar sig till att överdriva, det extrema. Andra åt motsatta håll, försummelse och slarv. Så beroende på dig, ditt ego och dina lustar så dras du till olika saker.

Om vi släpper vårt ego helt fritt utan att tygla det så kommer vi att dras till olika lustar och begär och ta dåliga beslut. Utan självdisciplin kommer saker gå snett. Ordet självdisciplin tyder på att man måste få disciplin på sig själv, sin nafs. Även forskning har visat att just självdisciplin är den viktigaste egenskapen för ett bra liv och sunda val.
Vissa definierar detta som; ”att ha god kontroll över sig själv och sina känslor, och inte reagera alltför känslomässigt starkt och instinktivt…”

Det sägs också att ”… Du måste bestämma dig för vilket slags beteende, vilka val, rutiner, mål och värderingar som är de bästa valen för dig och för din framtid…”

I vårt fall handlar det om att följa Allahs religion, som lär oss vilka slags beteenden, vilka val, vilka rutiner osv som leder oss till ett lyckligt liv på jorden och paradiset i nästa liv.

Om nu djävulen är din fiende, ta honom då till din fiende! Och följ inte i hans fotspår! Akta dig för synder och det som Allah förbjudit och närma dig inte djävulens väg. Lär dig om Allahs raka väg som Han befallt dig att följa, och vik inte av från den.

MÅ Allah vägleda oss till allt gott och skydda oss från allt ont. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg