Ramadan 2021. Del 1 - Nya vanor och rätt avsikt

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 1 - Nya vanor och rätt avsikt

Den välsignade månaden Ramadan är här! Låt oss tacka Allah för att vi får uppleva denna månad. Må Allah låta oss fasta och dyrka Honom på bästa sätt!

Det är viktigt att vi tänker på vår avsikt, att vara uppriktiga mot Allah i all vår dyrkan som när vi fastar, ber, ger av våra ägodelar osv. Vi ska avse att göra allt detta för Allahs skull, inte för människors eller för någon annans skull, och att vi gör det med tro och hopp om belöning. Samt att vi följer vår ädla profet ﷺ och hans sunnah i alla angelägenheter och endast dyrkar Allah så som han lärt oss.

Vad är då målet med fastan? Och varför fastar vi?

Vi fastar för att Allah befallt oss att fasta så som Han befallde de innan oss. Målet med fastan är att uppnå gudsfruktan vilket är att göra det Allah befallt oss att göra, och att hålla sig borta från det Allah förbjudit oss från. Allah säger:

"TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - så att ni må frukta Allah." [Koranen 2:183]

Gudsfruktan är något vi alltid ska sträva efter, inte bara under Ramadan. Men vi strävar extra mycket efter att uppnå gudsfruktan under denna månad genom att lämna det Allah förbjudit och göra det Han befallt oss med. Det är inte bara mat och dryck och det som bryter fastan vi avstår från, vi avstår från alla typer av synder och det som slösar vår tid, samtidigt som vi utför mer dyrkanshandlingar som att läsa Koranen, be nattbönen, vara upptagna med att minnas Allah och åkalla Honom, osv.  Allt detta för att stärka vår tro, îmân, och för att vi efter Ramadan ska fortsätta var gudfruktiga muslimer.

Så låt oss denna den första dagen av Ramadan se efter vilket avsikt vi har, varför vi fastar och sätta upp mål för vår fasta. Allah säger:

”DE GUDFRUKTIGA skall vistas i lustgårdar med porlande källor, och skall vid inträdet hälsas: Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont]. Vi skall rensa bort ur deras bröst alla rester av gammalt agg och med hjärtat fyllt av broderlig kärlek skall de ta plats på upphöjda troner mitt emot varandra. De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd].”
[Koranen 15: 45–48]

Bröder och systrar i islam! Låt oss ta tillvara på denna månad redan från den första dagen. Låt oss ha som mål att stärka vår tro, komma närmare vår Skapare och bli mer gudsfruktiga.

Må Allah acceptera fastan, bönen och alla våra goda handlingar. Samt hjälpa oss att bryta gamla vanor och ersätta dem med bättre. Amin

 

Artiklar

Relaterade inlägg