Den 21:a Ramadan 2020 - Hjälp i alla våra angelägenheter

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 21:a Ramadan 2020 - Hjälp i alla våra angelägenheter

Allah säger:

”Sök [Allahs] hjälp med tålamod och genom bönen! Den är förvisso svår utom för de ödmjuka; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” [Koranen 2:45-46]

Att ha tålamod är ett enormt hjälpmedel i alla angelägenheter och Allah beordrar oss att ta hjälp av tålamod. Tålamod är att kontrollera ens nafs och ego i det den ogillar och delas upp i tre kategorier:

1. Egots tålamod vad gäller lydnad till Allah, så att man utför handlingen.
2. Tålamod att lämna synder och olydnad.
3. Tålamod med de föreskriva olyckorna och prövningarna- så att man inte hatar det som drabbar en.

Det går inte att uppnå det man strävar efter och vill uppnå utan tålamod. Tålamod är det bästa hjälpmedlet i alla angelägenheter. Speciellt de saker som kan kännas tunga och svåra, eller om det är något återkommande. Här krävs att man har tålamod med att smaka det bittra.

Om en person har tålamod kommer han att lyckas, men har han inte det kommer han att misslyckas och inte uppnå någonting. I det världsliga och religiösa.

Samma sak med de synder och lustar som egot starkt drar sig till och som man samtidigt är kapabel att utföra. Dessa kan inte lämnas förutom med mycket tålamod och att man hindrar hjärtats lustar för Allahs skull och att man ber Allah om hjälp att hålla sig borta från dem, för de tillhör säkerligen de svåra prövningarna.

Samma sak med de olyckor som drabbar en. Särskilt om de pågår under längre tid vilket kan leda till att man blir mentalt och fysiskt svag, vilket kan göra personen missnöjd om han inte motverkar det med tålamod för Allahs skull. Samtidigt måste man vända sig till Allah, förlita sig på Allah, göra mycket åkallan och ständigt minnas Honom.

Så tjänaren är i behov av tålamod och måste ha tålamod i alla angelägenheter. Därför beordrade Allah med tålamod och informerade att Han är med de tålmodiga. Tålamod uppnår man genom att sträva efter tålamod, träna i att vara tålmodig. Den som strävar efter tålamod kommer Allah att ge tålamod. Så svårigheterna blir lätta för honom och alla tunga angelägenheter underlättas för honom och alla svårigheter försvinner - eftersom Allah är med honom.

I Ramadan tränar vi på att stärka vårt tålamod genom att avstå från saker vi dras till och genom att tänka extra mycket på att inte bli irriterade och på hur vi beter oss. Vi kämpar extra mycket med de olika dyrkanshandlingarna, fast vi kanske är trötta, vilket kräver tålamod.

En annan sak vi ska söka hjälp genom är bönen. Allah säger:

”Sök [Allahs] hjälp med tålamod och genom bönen! Den är förvisso svår utom för de ödmjuka; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” [Koranen 2:45-46]
:
Allah beordrade att vi ska söka hjälp med bönen för att bönen är religionens pelare och de troendes ljus. Det är förbindelsen mellan tjänaren och hennes Herre. Bönen är en mäktig dyrkanshandling och vi måste fråga oss om vi ber på ett korrekt sätt, och om vi förbereder oss inför bönen? Tänker vi på vem vi ska stå inför i bönen? Och att vi ska stå inför Honom på domedagen?

Går vi in i bönen i ett korrekt tillstånd, som ödmjuka tjänare som är i behov, samtidigt som vi ber en komplett bön som innefattar allt som måste göras i den och det som rekommenderas, med ett hjärta som är närvarande - då kommer vi att känna av att vi stiger in inför vår Herre och står framför Honom som en tjänare som beter sig på bästa sätt.

Den som ber på detta sätt kommer finna att han är noggrann och eftertänksam med allt han säger och gör. Försjunken i det han säger till sin Herre och försjunken i sin åkallan. Ingen tvekan om att denna bön som bes på detta sätt är ett av de bästa hjälpmedlen för alla angelägenheter.

Denna bön hindrar från synder och skamlösa handlingar eftersom denna inlevelse och närvaro som finns i bönen nödvändiggör i tjänarens hjärta att han gör det hans Herre beordrar honom med och håller sig borta från det som Han förbjuder honom. Bönen som bes på detta sätt kallar honom till allt detta.

Det ärdenna bön som Allah beordrar oss att ta hjälp av - i alla angelägenheter.

 

Artiklar

Relaterade inlägg