Den 23:e Ramadan 2020 – Gör det lätt, inte svårt

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 23:e Ramadan 2020 – Gör det lätt, inte svårt

Allah säger i Koranen:

”Allah vill göra det lätt – inte svårt för er.”  [Koranen 2: 185]

Och profeten ﷺ sade:

”Gör det lätt och gör det inte svårt. Ge människor glada budskap och skräm inte iväg.”  [Muslim]

Versen och hadithen tyder på att du ska göra det lätt för dig själv, och lätt för andra, i din dyrkan och i ditt sätt att vara med folk, hur du behandlar folk.

Att vara hård och sträv i sitt beteende är inte ett tecken på att man är mer eller bättre praktiserande. Begrunda följande vers i Koranen:

”I Sin barmhärtighet lät Allah dig [Muhammed] visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig undan ifrån dig.”  [Koranen 3: 159]

Versen handlar om att man inte ska vara sträng och hård, alltså ha dålig karaktär. Det leder till att man skrämmer bort folk, att de ogillar en och att de flyr från en. God karaktär hör till religionens viktigaste saker. Det får människor att vilja komma till Allahs religion, det attraherar dem och får dem att tycka om den.

Titta vad Allah säger till sin profet ﷺ som är syndfri, vad ska vi då säga om alla andra! ”…om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.

Profeten ﷺ sade även:

”Allah älskar mjukhet/mildhet i alla angelägenheter.”  [al-Bukhari]

Alltså i tal och handling.

Hör det inte till de mest obligatoriska och viktigaste sakerna att efterlikna hans fina karaktär och att behandla människor så som profeten ﷺ behandlade dem vad gäller mjukhet och god karaktär? Allah har beordrat oss med det och det får människor att komma till Allahs religion istället för att fly från den.

Må Allah vägleda oss till god karaktär! Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg