Den 25:e Ramadan 2020 - Den lilla och stora döden

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 25:e Ramadan 2020 - Den lilla och stora döden

Profeten ﷺ sade och lärde oss att säga följande när vi vaknar på morgonen:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Alhamdu lillâhil-lathî ahyânâ ba'da mâ amâtanâ wa ilayhin-nushûr.

"Alla lovprisningar tillkommer Allah som gett oss liv efter att Han fått oss att dö, och till Honom är återvändandet."

När vi vaknar på morgonen bör detta vara det första vi påminns om:

•    Tacksamhet till Allah för alla gåvor
•    Att Allah är vår Herre och skapare och Den ende som förtjänar vår dyrkan
•    Att vi precis som vi vaknar efter sömnen en dag ska väckas från döden, och stå till svars för allt vi gjort i detta liv

Låt detta vara en påminnelse varje gång du vaknar på morgonen och låt oss använda de dagar och nätter Allah ger oss till att göra gott och förbereda oss för nästa liv.

Umar [radhiya Allah ’anhu] sade:

"Rannsaka er själva innan dess att ni rannsakas [på Domedagen]."

Det är inte många dagar kvar av denna välsignade månad. Låt oss kämpa för att ta tillvara på dess dagar och nätter på bästa sätt.

Låt oss även lära oss denna vackra du’a och reflektera över den noga, samt praktisera den varje dag när vi vaknar. Må Allah ge oss kunskap som vi praktiserar och använder. Amin!

Lär dig hur du säger denna åminnelse HÄR!

 

Artiklar

Relaterade inlägg