Den 26:e Ramadan 2020 – Varför är du skapad?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 26:e Ramadan 2020 – Varför är du skapad?

Allah har skapat oss för att dyrka Honom. Allah säger i Koranen:

"Jag har endast skapat djinnerna och människorna för att de skall dyrka Mig."  [Koranen 51:56]

Och Han sade:

"Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma för att förkunna: "Dyrka Allah och håll er borta från det som dyrkas vid Allahs sida! "    [Koranen 16:36]

Och Han sade:

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: "Det finns ingen annan [sann] gud än Jag - tillbe därför Mig!"  [Koranen 21:25]

Profeten ﷺ sade:

"[Profeten] Musa sade: Herre! Lär mig något som jag kan minnas Dig och åkalla Dig med.

Han sade: Musa! Säg:  ingen gud har rätt att dyrkas förutom Allah.

Han sade då: Herre! Alla dina tjänare säger det!

Han sade: Musa! Om de sju himlarna och dess invånare - förutom Jag - och de sju jordarna hade lagts i en vågskål och ingen gud har rätt att dyrkas förutom Allah  i en annan, så hade ingen gud har rätt att dyrkas förutom Allah  vägt tyngre." [Ibn Hibban och al-Hakim]

Profeten ﷺ sade:

"Allah sade: Människa! Om du skulle komma till Mig med så pass många synder att de fyller hela jorden, och därefter möta mig utan att ha dyrkat någon vid Min sida, så skulle Jag komma till dig med lika mycket förlåtelse." [at-Tirmidhi]

Bröder och systrar i islam!  Att endast dyrka Allah och inte sätta något vid Hans sida är islams första pelare och grund. Vi måste lära oss mer om detta mycket viktiga ämne som Allah sände alla Sina sändebud för att förkunna.

Må Allah vägleda oss och ge oss kunskap som gynnar oss. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg