Den 29:e Ramadan 2020 - Att fortsätta praktisera även efter Ramadan!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 29:e Ramadan 2020 - Att fortsätta praktisera även efter Ramadan!

Allah säger i Koranen:

De som säger: "Allah är vår Herre" och som sedan stadigt följer den raka vägen, till dem stiger änglarna ned [med hälsningen]: "Ni skall inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er! Tag emot det glada budskapet att paradiset som ni har blivit lovade väntar er.
Vi är hos er och vakar över er i detta liv och i det liv som skall komma; och där skall allt som era själar längtar efter vara ert och det ni ber om skall ni få. Detta är välkomsthälsningen från en förlåtande, barmhärtig Herre."
  [Koranen 41:30]

Bröder och systrar i islam!  Kämpa för att vara stadiga och stabila i er religion! Det är de stadiga som fortsätter praktisera regelbundet som får detta glada budskap av änglarna i dödsögonblicket. Då människan behöver det som mest! Må Allah göra att vi tillhör dessa!

Låt dessa dagar och nätter som är kvar av Ramadan vara en början för oss till gott, inte ett avslut. Låt oss fortsätta efter Ramadan, mer redo att lyda vår Skapare, mer redo att offra av oss själva, mer redo att fasta frivilligt, läsa Koranen, söka kunskap om islam osv.

Låt oss fortsätta fasta från det som är förbjudet, haram. Alltid, hela livet, tills döden når oss. Vi ska akta oss för att dyrka Allah under en månad per år för att sedan glömma bort allt det goda vi gjorde och falla tillbaka i gamla spår så fort Ramadan är slut. Se till att redan nu ha en plan, en avsikt att fortsätta efter Ramadan. Sätt upp rimliga mål som du kan uppnå. Se vad du behöver göra för att kunna fortsätta praktisera och vara stabil i din religion. Se över vem du umgås med, vad och vem som får dig att komma närmare Allahs religion.

Och skulle vi halka, synda, eller falla tillbaka så tar vi oss snabbt tillbaka till den raka vägen genom att be om förlåtelse och återgå till lydnad! Må Allah ge oss en bra avslutning på Ramadan och en bra början på det som är efter Ramadan. Amin!

Ikväll är sista kvällen vi ber Taraweh och imorgon är sista dagen vi fastar. Slappna inte av nu utan avsluta på bästa sätt! Må Allah acceptera från oss alla och besvara våra böner.

 

Artiklar

Relaterade inlägg