Ramadan 2021. Del 2 - Luras inte av djävulen och livets lockelser!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 2 - Luras inte av djävulen och livets lockelser!

Allah säger:

”MÄNNISKOR! Frukta er Herre och bäva inför den Dag då en fader inte kan lösköpa sin son och en son inte kan överlämna sig som lösen för sin fader! Allahs löfte är sanning. Låt er då inte förledas av det jordiska livets [lockelser] och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset vad gäller Allahs dom.”  [Koranen 31:33]

Bröder och systrar i islam!Det finns mycket som lockar i detta liv, men kom ihåg vad meningen med livet är, och varför du har skapats. Minns mötet med Allah och det eviga livet i Hans paradis och gör det till ditt stora mål i livet! Låt inte djävulen lura dig att slösa bort ditt liv med sådant som inte gynnar dig!

Vi har beordrats med gudsfruktan och att inte låta oss frestas av detta livs lockelser. Det världsliga både smakar gott och är vackert att titta på, så människan lockas av det, kämpar för det och gör det till det viktigaste som finns. Men vi är inte skapta för att endast jaga detta livs njutningar, så vi måste rannsaka oss själva och se:   

  • Är vi medvetna om meningen med livet?
  • Gör vi de handlingar som leder till sann lycka i detta och nästa liv?
  • Förbjuder vi vårt ego [nafs] från att följa lustarna?
  • Lyder vi Allah och Hans sändebud?
  • Ser vi till att inte lockas och luras av det världsliga och allt vi utsätts för på sociala medier?
  • Eller är det tvärtom?

Må Allah underlätta för oss att rannsaka oss själva och ändra våra vanor under denna välsignade månad, fasta från allt som inte gynnar oss - inklusive sociala medier, samt låta oss dra nytta av denna månad. Amin

 

Artiklar

Relaterade inlägg