Den 7:e Ramadan 2020. Ramadan – Koranens månad

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 7:e Ramadan 2020. Ramadan – Koranens månad

Koranen är den mäktigaste och bästa boken som sänts ned, vilket är en stor gåva för oss muslimer. Koranen måste vara vår källa till vägledning. Vi måste studera den, förstå den på rätt sätt, praktisera de förbud som finns däri och göra det Allah beordrar oss med. Att läsa Koranen handlar inte bara om att memorera, läsa och försköna rösten. Vi måste också reflektera över dess betydelser och agera utmed den.

Bröder och systrar! Vi måste göra Koranen till en stor del av våra liv, året runt, och vi måste fråga oss; hur mycket tid spenderar jag med denna mäktiga bok, denna gåva vi fått som är en källa till allt gott i detta och nästa liv?

Belöningen för att läsa Koranen är enorm. Man får 10 belöningar för varje bokstav. Så ett ord med 5 bokstäver är 50 belöningar. Och belöningarna dubblas, från tio gånger upp till 700 gånger eller mer! Utöver det har profeten ﷺ nämnt stora belöningar för den som läser Koranen:

•    Koranen kommer att medla för de som läste den på Domedagen

•    De som läste Koranen mycket kommer att stiga i nivåer i paradiset

•    De som läser mycket Koran är Allahs folk och Hans utvalda

De bästa handlingarna - bröder och systrar i islam - är de regelbundna även om de är få. Gör det till en vana att läsa Koranen regelbundet, helst lite varje dag, även om det inte är mycket. Dygnet har 24 timmar vilket är 1440 minuter, hur många av dessa lägger du på denna Bok?

Bröder och systrar! Ramadan är Koranens månad, låt oss ta detta tillfälle till att komma in i nya vanor vad gäller att läsa Koranen. Regelbundet. Nya vanor som fortsätter även efter Ramadan.

Må Allah förlåta oss våra brister gällande denna Bok och vägleda oss till att läsa den, förstå den, reflektera över den och agera på dess innehåll. Må Allah acceptera fastan och bönen och alla goda handlingar samt vägleda oss till att spendera mycket tid med Koranen under denna månad. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg