Döden - ingen vet när den kommer och ingen kan fly!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Döden - ingen vet när den kommer och ingen kan fly!

Döden är en verklighet du inte kan fly ifrån, hur mycket du än skulle försöka! Allah säger:

”Säg: "Döden, som ni vill fly från, skall infinna sig till det möte som är utsatt för er. Sedan skall ni föras åter till Honom som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, och då skall Han låta er veta vad era handlingar var värda."  [Koranen 62:8]

Ingen människa är undantag, inget pris kan betalas för att slippa den och att förneka den hindrar den inte. När döden når oss är det för sent att återvända för att göra gott. Allah säger:

”Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. - Livet i denna värld skänker bara bedräglig glädje.”  [Koranen 3:185]

Den stora glädjen - ärade bröder och systrar i islam – är att få träda in i paradiset. Det är detta mål vi måste sträva mot! Att jaga det här livets tillfälliga njutningar eller låta sina lustar och begär styra och ställa ger ingen bestående lycka och ändrar inte det faktum att alla skall få smaka döden. Allah säger om Domedagen:

…då några skall [stiga in] i paradiset, och andra i den högt flammande Elden.”  [Koranen 42:7]

Detta liv är ett test för att se vem av oss som är bäst i sina handlingar. Det vill säga vem som dyrkar Allah uppriktigt i enlighet med profetens ﷺ sunnah.

Bröder och systrar! Låt er inte luras av det som lockar er bort från Allahs raka väg, bort från paradisets väg! Akta er för djävulens fällor och att följa i hans fotspår. Rannsaka hur du lever, för du har bara ett liv och när döden tar dig är det för sent att ångra sig och komma tillbaka för att göra gott! Var istället smart och se till att förbereda dig för det som kommer efter döden redan nu. Idag!

En man frågade profeten ﷺ vilka människor som är smartast? Profeten ﷺ svarade:

”De som oftast nämner döden och som på bästa sätt förbereder sig för vad som kommer efter den. Dessa är de intelligenta.”  [Ibn Madjah]

Allah säger:

”Om någon [enbart] kämpar efter det jordiska livets kortvariga goda, låter Vi honom genast njuta av detta - Vi ger vad Vi vill, åt den Vi vill - men därefter låter Vi honom, förhatlig och utstött, brinna i helvetets [ugn]. Men den som har det eviga livet för ögonen och som riktar hela sin strävan mot detta mål och som är troende, sådana som han skall se sin strävan uppskattad till dess fulla värde.”  [Koranen 17:18]

Låt oss under dessa de sista dagarna och nätterna som är kvar av Ramadan rannsaka oss och sträva efter att bli gudsfruktiga och att fortsätta praktisera även efter Ramadan. Allah säger:

”Men när de gudfruktiga tillfrågas: "Vad har er Herre uppenbarat?" svarar de: "Goda ord med vägledning och hopp!" Ja, gott i detta liv skall tillfalla dem som gör det goda och det rätta, men den bästa belöningen är helt visst de eviga boningarna - hur härliga är inte de gudfruktigas boningar!
De skall stiga in i Edens lustgårdar som vattnas av bäckar, där de skall få allt vad de önskar. Så belönar Allah dem som fruktar Honom; de rena [som inte gjorde shirk], då änglarna i dödsögonblicket hämtar deras själar och hälsar dem: "Fred vare med er! Stig in i lustgården, detta är belöningen för era handlingar!"
[Koranen 16:30-32]

Må Allah vägleda oss till goda handlingar, ett fint liv i lydnad till Honom och att vi dör i ett gott tillstånd!
Må Allah förlåta och vara barmhärtig mot alla de troende som gått bort innan oss.
Må Allah underlätta för de familjer som förlorar en närstående och belöna dem för deras tålamod, samt återförena dem med deras älskade i Hans paradis. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg