Ny möjlighet att sprida gott!

Ett inlägg av Islam.nu -

Ny möjlighet att sprida gott!

Allahs vägledning är ett ljus. Koranen är ett ljus. Bönen är ett ljus. Vi är i behov av kunskapens och vägledningens ljus hela tiden, i alla situationer i livet. 

Genom åren har vi tillsammans med ert stöd kunnat dela ut 10-tusentals böcker över hela Sverige, så att många muslimer har kunnat lära sig om islams grunder, bönen, åkallan & åminnelser och mycket mer! Vi har tillsammans med er kunnat skicka ut hundratals konvertitpaket med böcker till nya muslimer. 

Intresset för islam växer och behovet av att sprida kunskap om islam har aldrig varit större! 

Vi kommer nu trycka totalt 15,000 nya exemplar av Böneboken, Boken om islams och trons pelare, samt boken Hisnul Muslim (Muslimens fästning) med åkallan och åminnelser. 

Var med och sprid kunskapens ljus! Få belöning för att någon lär sig om islam och bönen osv. och belöning när de sedan praktiserar det!  

NU PÅ SÖNDAG DEN 27 NOVEMBER KOMMER VI GÖRA EN INSAMLING FÖR TRYCKET AV DESSA BÖCKER. HÅLL UTIK PÅ SOCIALA MEDIER UNDER HELGEN FÖR MER INFORMATION! 

Era bröder på islam.nu

Övrigt

Relaterade inlägg