Ramadan 2021. Del 4 - Färden mot döden och mötet med din Skapare

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2021. Del 4 - Färden mot döden och mötet med din Skapare

Du befinner dig på en resa mot nästa liv.  En färd mot döden och mötet med din Skapare. Inget kan hindra detta och ingen är undantagen. För varje dag som går kommer du närmare din död och domedag. Du passerar följande platser eller stadier under denna färd:

•    Detta liv som kallas ”gärningarnas boplats”. Där man ska förbereda sig inför de två andra boplatserna genom att göra goda gärningar.
•    Graven. Vistelsen där kan vara fylld av ljus och njutningar eller mörker och plåga.
•    Domedagen och den eviga boplatsen i nästa liv. Antingen i ett paradis med all sorts njutning och glädje, eller i helvetet med all sorts elände och plåga.

På alla resor behöver man sin proviant. Vad bevhöver vi då för proviant för att klara oss på denna resa vi befinner oss på, så att vi kan nå vårt önskade mål, paradiset? Allah säger:

"För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Allah, ni som har förstånd!"  [Koranen 2:197]

Det bästa vi kan ha som färdmedel på denna resa för att nå vårat mål är alltså gudsfruktan: Att lyda Allah vår skapare genom att göra det Han beordrar och hålla oss borta från det Han förbjuder.

Vad mer driver oss framåt på denna färd?

•    Du färdas på denna resa med hjärtats styrka. Hjärtats stryka är dess îmân, tro, och att det är fullt med gudsfruktan, är fäst vid Allah, hoppas vid Allah, fruktar Allah, förlitar sig på Allah, och att det inte är fäst vid det världsliga.

•    Ju starkare hjärtat är desto starkare blir din färd mot ditt mål.

•    Ju svagare hjärtat blir desto svagare blir färden mot Allah, desto svårare blir det att lyda Allah, desto jobbigare blir det att ta ett steg mot Allah, till dess att hjärtat blir så svagt att det kanske vänder sig bort från Allah.

Vad blir då hjärtat svagt av?

•    Hjärtat blir svagt av synder, att vara fäst vid det världsliga, att sträva efter att göra människor nöjda istället för Allah osv.

•    Synder skadar hjärtat så som gift skadar kroppen. Synder orsakar att hjärtat blir mörkare och mörkare. Synder som att titta på det som är haram, lyssna på det som är haram och njuta av det som är haram.

•    Detta mörker tas endast bort genom att man ändrar sig, ångrar sig för sina synder o vänder tillbaka till Allah i lydnad och dyrkan.

Bröder och systrar! Vår tro, îmân,  är orsaken till allt gott i detta och nästa liv, och bristen på îmân är orsaken till allt ont i detta och nästa liv. Och som ni vet stiger vår îmân av lydnad och goda handlingar och sjunker med olydnad och synder.

Låt oss använda dessa dagar och nätter i månaden Ramadan för att stärka vår tro, stärka vår gudsfruktan och rannsaka hur det går för oss på denna färd mot mötet med vår Skapare, där vi skall dömas för allt vi gjort. Må Allah ge oss framgång och acceptera från oss. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg