Följ inte i djävulens fotspår!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Följ inte i djävulens fotspår!

Bröder och systrar i islam! Följ inte i djävulens fotspår! Allah säger:

”TROENDE! Följ inte i Djävulens spår! Djävulen uppmanar den som följer i hans spår att begå skamlösa handlingar och det som strider mot rimlighet och förnuft."  [Koranen 24:21]

Allah säger även:

"Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende! När han kallar sina anhängare är det hans enda avsikt att förmå dem att slå in på vägen som leder rätt in i den flammande Elden.”  [Koranen 35:6]

Till Allahs nåd över oss hör att Han varnar oss och förbjuder oss att följa i djävulens fotspår, en väg som leder rakt in i den flammande elden! Allah vill även skydda oss och rena oss från det smutsiga och låga tillstånd vi hamnar i om vi följer djävulens fotspår. Till djävulens fotspår hör alla typer av synder och skamlösa handlingar som strider mot ett sunt förnuft. Djävulen och hans armé kämpar för att kalla människor att följa hans fotspår. Han förskönar det förbjudna för oss och kommer med tomma löften om lycka och framgång. Allah säger:

”MÄNNISKOR! Allahs löfte är sanning. Låt er då inte förledas av jordelivets lockelser och låt inte Djävulen föra er bakom ljuset vad Allahs dom beträffar.” [Koranen 35:5]

Bröder och systrar!  Vi lever i en tid där det tävlas om att vilseleda människor. En tid där villfarelse propageras som sanning. Var på din vakt, låt dig inte luras, och lura inte dig själv med falska och tomma löften som djävulen vill fylla människan med! Se till dina handlingar, dina prioriteringar och vad du fyller dina dagar och nätter med. Ger du företräde till detta liv eller nästa? Kämpar du för att göra det som Koranen och profetens ﷺ sunnah kallar till? Lyder du Allah och Hans sändebud ﷺ? Eller springer du efter massa annat i ditt liv?

Dagarna, veckorna, månaderna och åren går. För varje dag som går kommer du närmare din död och Domedagen. Där kommer du tillfrågas vad du gjorde i detta liv. Hur du spenderade din tid, vad du gjorde med din hälsa, dina pengar och allt det goda du fått i detta liv. Vad ska vi svara på dessa frågor kära bröder och systrar!? Att vi satt flera timmar per dag framför en skärm och lät oss matas med massa skräp? Att vi bara jagade njutningar? Att vi bara ville ha lite kul och ständigt sköt upp att dyrka vår Skapare och Herre?

Titta och döm själv vad som pågår runt omkring dig, på sociala medier eller bland folk i din närhet. Se vad du tittar, lyssnar på och låter ditt hjärta fyllas av: Är det saker som hör till shaytans fotspår eller är det saker som hör till profetens ﷺ sunnah? Är det något som tar dig närmare Allah, paradiset, sann lycka, sann vänskap och det som på riktigt gynnar dig, eller är det en bluff?  

Din fiende har lovat att attackera dig från alla håll och kanter, på alla möjliga sätt. Behandlar du verkligen honom som en fiende? Allah säger:

”Djävulen sade: "Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall attackera dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma."  [Koranen 7:16]

Han lovade att göra sitt bästa i att försöka vilseleda människan från Allahs väg och det som är bra för människan, på alla olika sätt. Genom att försköna det som skadar oss som alkohol, droger, spel om pengar, att vara fixerad vid sitt utseende, nakenhet och skamfulla handlingar osv. Försköna en destruktiv livsstil och få oss att bara jaga tillfälliga njutningar, glömma syftet med skapelsen och glömma att det finns ett liv efter döden. Plantera hat, avundsjuka, högmod osv i människans hjärta. Han ser vad du är svag för och drar dig till och attackerar utmed det. Allah säger:

”TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allah och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta?”  [Koranen 5:90–91]

Ärade broder och syster! Ärade muslim!  Allah vill upphöja dig, ära dig, rena dig och Han kallar dig till det som gynnar dig i detta liv och nästa liv! Dörren till förlåtelse är öppen så länge du lever! Du kan få förlåtelse för allt som varit, bara du ber om det, ångrar dig och kämpar med att lämna dina synder! Följ upp en dålig handling med en god och ge inte upp! De goda handlingarna raderar de dåliga!

Om nu djävulen är din fiende, ta honom då till din fiende! Och följ inte i hans fotspår! Akta dig för synder och det som Allah förbjudit och närma dig inte djävulens väg. Lär dig om Allahs raka väg som Han befallt dig att följa, och vik inte av från den. Vad finns det för gott i att lyssna på, titta på och följa de som följer shaytans väg? Vad kommer det ge dig i detta liv och nästa förutom olycka? Allah säger:

”Och när Allahs dom har fallit skall Djävulen säga: "Allah gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och när jag kallade på er besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det ni förr gjorde, då ni gav mig en plats vid Allahs sida." Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta.  
- Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid i enlighet med deras Herres vilja, och där änglarna skall välkomna dem med fredshälsningen.”
  [Koranen 14:22-23]

Vilket liv lever du? Och vad gör du för att förbereda dig för den dagen Allahs dom kommer falla och då till och med djävulen tar avstånd från de som följde hans fotspår?

Må Allah vägleda oss och hjälpa oss att vara stadiga på Hans raka väg. Glada och stolta över att ha fått denna gåva, denna vägledning att följa profeternas och de rättfärdigas väg. Vilken ära! Vilken glädje!

Må Allah bevara oss alla! Amin

 

Artiklar

Relaterade inlägg