Förändring utan att ändra sig?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Förändring utan att ändra sig?

Om du vill uppnå en förändring i ditt liv, måste du vara beredd på att själv göra förändringar!  Allah säger:

Allah förändrar inte människornas tillstånd, förrän de ändrar sig själva; och om det är Allahs vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Allah kan hjälpa dem.”  [Koranen 13:11]

Det är självbedrägeri att tro att samma handlingar vi gör idag helt plötsligt kommer få andra resultat eller konsekvenser än de får idag. Vad skulle du säga om en person som vill bli vältränad, men som fortfarande inte kommit igång med sin träning? Kan personen förvänta sig resultat utan att först ändra sina vanor och faktiskt börja träna?

När vi människor gör en förändring – till det bättre eller sämre – så ändras även vårt tillstånd. Nu i Ramadan gör vi förändringar med målet att komma ur Ramadan i ett bättre tillstånd än det vi hade innan Ramadan. För att detta ska ske gör vi handlingar som stärker vår tro, vi kommer in i nya bättre vanor och vi stärker vår gudsfruktan genom att lyda Allah och hålla oss borta från synder.

Om vi däremot går från lydnad till olydnad, från tacksamhet till otacksamhet så leder det till att vårt tillstånd försämras. Därför är det extra viktigt att vi har som avsikt att fortsätta dyrka och lyda Allah, även efter Ramadan. Allah säger:

”Allah gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de inte [själva] ändrar sig. Allah hör allt, vet allt.” [Koranen 8:53]

Bröder och systrar! Vi måste akta oss för att gå från lydnad till olydnad och börja ta lätt på synder. Synder leder till mycket ont, bland annat att vi drabbas av svårigheter och straff och att vi blir av med våra gåvor. Ali ibn Abi Talib sade:

”Ingen prövning har drabbat någon förutom på grund av synder, och de har inte tagits bort förutom med tawbah (att vända sig till Allah i ånger).”

Synder försvagar färden mot Allah och paradiset. Synderna antingen dödar hjärtat, gör det skrämmande sjukt eller försvagar dess styrka som det färdas mot Allah med.

Om den intelligenta skulle väga mellan njutningen han får ut av att synda och vad det leder till i form av rädsla, ensamhet och isolering skulle han veta hur lurad han är då han sålt lydnadens behag, glädje och njutning mot syndens gift.

Till syndernas hemska konsekvenser hör att de leder till att hjärtat ändras; från att vara friskt till att bli sjukt, från stadfasthet till villfarelse och avvikelse. Allah säger:

”De gudfruktiga skall helt visst finna salighet, och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld.”  [Koranen 83:22–23]

Bröder och systrar!Kämpa med att avsluta Ramadan på topp - även om det kan kännas lite jobbigt mot slutet. Påminn dig att fastan och goda handlingar stärker din tro och gudsfruktan, och att paradiset väntar på de gudsfruktiga!

Må Allah vägleda oss till gudsfruktan och det Han älskar och är nöjd med. Låt oss sträva och kämpa för detta, på vår resa mot mötet med Allah. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg