Har du en plan?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Har du en plan?

Planer.   

Studieplan. Veckoplan. Semesterplan.

Karriärsplan. Avbetalningsplan. Träningsplan. Framtidsplan.

Har du en plan?

Eller är du bara en bricka i någon annans plan?

Bröder och systrar! Lita inte på andras planer för dig - ha en egen plan för ditt liv, din framgång, din religion, din hälsa och dina nära och kära. Se till att din livsplan också har ett större, övergripande mål - mötet med din Skapare på Domedagen och det eviga livet.  Se till att alla dina andra planer följer den planen - och be din Herre om vägledning och framgång.

"Troende! Era själar är  ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er. Till Allah skall ni alla samlas åter och Han skall låta er veta vad era handlingar var värda." [Koranen 5:105]

Må Allah vägleda oss till det Han älskar och är nöjd med. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg