Gör mycket åkallan i Ramadan!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Gör mycket åkallan i Ramadan!

Att åkalla Allah är en av de stora dyrkanshandlingarna som vi gör extra mycket av under månaden Ramadan. 

 • Det är rekommenderat för den som fastar att göra mycket åkallan.
 • Vi gör åkallan när vi ber våra obligatoriska böner.
 • På kvällarna samlas vi och ber taraweh - där vi också gör mycket åkallan.

Kom ihåg att du är som närmast Allah när du faller ned på pannan i bönen, så gör mycket åkallan då!

Det finns många åkallelser som vår profet ﷺ lärt oss, en av dem är då han ﷺ brukade säga:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى

Allâhumma, innî asaluka al-hudâ wa-tuqâ wal-’afâf wal-ghinâ

”Allah! Jag ber dig om vägledning, gudsfruktan, avhållsamhet och rikedom.”  [Muslim]

Vi bör lära oss denna åkallan, där vi ber om fyra viktiga saker:

 • Vägledning - som är en enorm gåva! Något vi är i ständigt behov av och som vi ber om under de obligatoriska bönerna när vi läser det som betyder "vägled oss till den raka vägen". Vi gör det bland annat för att påminna oss  att vi behöver Allahs vägledning och hjälp i allt.
   
 • Gudsfruktan - vilket innebär att göra det Allah beordrat oss med, samt hålla oss borta från det Allah förbjudit. Just detta tränar vi på under månaden Ramadan - för att vi ska öka vår gudsfruktan, stärka vår tro och komma ur Ramadan starkare och mer redo att lyda vår Skapare!
   
 • Avhållsamhet - vilket innebär att avhålla sig från det som Allah förbjudit och det som är förhatligt.
   
 • Rikedom - för att slippa tigga och vara beroende av folk. Vi påminner oss samtidigt att vi ständigt är i behov av Allah, och att vi måste tacka för alla gåvor vi får.


Bröder och systrar!  Låt oss följa profetens ﷺ exempel genom att lära oss denna åkallan och sedan praktisera den. Låt oss även sträva efter att uppnå dessa saker genom att studera vår religion, kämpa för att bli gudsfruktiga genom att göra de gudsfruktigas handlingar, avhålla oss från det Allah förbjudit samt sträva och jobba för vår försörjning.

Må Allah ge oss kunskap och vägledning, gudsfruktan, avhållsamhet och rikedom. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg