Handel utan förlust – Handel med Allah

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Handel utan förlust – Handel med Allah

Alla vill vi göra bra affärer, så pass att vi ibland springer efter det världsliga på bekostnad av vår religion. Är det en bra affär?  Allah säger:

”De som [flitigt] läser Allahs bok och förrättar bönen och ger [åt andra] av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning - när ingen ser det eller öppet - kan hoppas på en vinst av bestående värde.”  [Koranens 35:29]

Att jaga belöningar genom att göra goda handlingar för Allahs skull är den bästa handeln man kan göra. Hur kan du gå med förlust när du gör handel med Allah, Den vars rikedomar inte har någon gräns? Den som belönar för något så litet som ett stoftkorn av gott.

Att göra handel med Allah kräver ingen högskoleexamen. Det kräver inte stor summa pengar att investera. Det kräver ingen affärsplan. Det kräver endast att du gör vad du kan enligt din förmåga, för Allahs skull, i enlighet med profetens ﷺ sunnah.

Nu står vi inför månaden Ramadan, månaden då belöningen för goda handlingar dubblas. Månaden då paradisets portar öppnas och helvetets stängs. Månaden då Allah förlåter sina tjänare som fastar och står i bön alla deras tidigare synder. Koranens månad och välgörenhetens månad. Månaden då muslimer med glädje lämnar dåliga vanor och synder för att vända tillbaka till Allah i ånger.

Bröder och systrar!  Missa inte denna otroliga gåva och möjlighet till att komma in i bättre vanor och göra mer handel med Allah genom att lämna det Han förbjudit och skynda till att göra gott! Allah säger:

”Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.” [Koranen 3:133]

Paradiset står berett att ta emot de gudfruktiga. Må Allah göra oss bland dem! I månaden Ramadan fastar vi just för att uppnå denna gudsfruktan genom att lämna allt förbjudet och genom att sträva efter att göra extra mycket gott. Glöm inte att ha avsikt att fortsätta denna gyllene handel med Allah även efter Ramadan! Allah säger:

"TROENDE! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande? Att ni tror på Allah och Hans Sändebud och strävar och kämpar för Allahs sak med er egendom och ert liv; detta är för er det bästa - om ni bara visste!"  [Koranen 61:10–11]

Bröder och systrar i Islam!  Stå redo redan den första dagen av Ramadan att göra extra mycket gott och komma in i nya vanor. Här är några saker som är värt att tänka på under denna välsignade månad:

1.    Ha tålamod! Att lämna det förbjudna och göra det goda kräver tålamod från oss! Var beredd på motstånd och ha tålamod när det känns lite tungt. Att fasta kan i sig vara lite tungt, speciellt de första dagarna, men ha tålamod. Allah är med de som strävar efter att vara tålmodiga!
2.    Gör regelbundna handlingar – även om de inte är jättemånga. Ta på dig så mycket du klarar av i enlighet med dina förutsättningar. Du ska orka hela månaden och sen även ha kraft att fortsätta efter Ramadan. Var inte lat, men bränn inte heller ut dig! Kom ihåg att de bästa handlingarna är de regelbundna.
3.    Sätt upp mål för vad du vill uppnå i Ramadan - och gör ett schema! Vad vill du förbättra under månaden Ramadan gällande exempelvis bönen, Koranläsning, studier, åminnelser, relationer med familj och dina muslimska syskon osv? Sätt upp några konkreta mål och sträva efter dem.
4.    Glöm inte att ta hand om din kropp under fastan! Se till att äta rätt och fylla på med nyttigheter under de timmar du får äta. Undvik att äta för mycket på en gång. Undvik det onyttiga som vitt socker och det som inte gynnar dig. Dra nytta av fastan även vad gäller din fysiska hälsa och kom in nya hälsosammare rutiner!
5.    Gör mycket du´a! Minns och åkalla Allah mycket under Ramadan! Den fastandes åkallan är accepterad och du är som närmast Allah när du är i sudjûd i bönen. Be Allah om hjälp och allt du behöver, och be även för dina muslimska syskon över hela världen.

Må Allah låta oss leva till Ramadan och må Han acceptera från oss! Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg