Hat och avundsjuka mot sina bröder och systrar

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Hat och avundsjuka mot sina bröder och systrar

Att ha hat, illvilja och avundsjuka i sitt hjärta mot sin broder och syster är allvarligt!  Om det finns fiendskap och hat mellan dig och en annan muslim så ser Allah inte till dina handlingar på måndagar och torsdagar - då dina handlingar presenteras för Allah.

Man måste veta att djävulen som är ens fiende är den som tänder hatets och fiendskapens eld mellan de troende. Det gör honom sorgsen att se att de troende älskar varandra och är enade. Det glädjer honom att se de troende splittrade och att det finns hat och fiendskap mellan dem.

Bröder och systrar! Kom ihåg att det finns mycket gott för den som förlåter, rättar till och överser. Att överse någons brister kommer inte ge personen annat än ära. Profeten ﷺ sade:

Allah ger inte tjänaren något annat än ära för hans överseende”. [Muslim]

Du måste kriga mot ditt ego, din nafs, även om det utåt sett skulle se ut som att du blir förnedrad. I själva verket höjer du och ärar dig själv, för den som ödmjukar sig för Allahs skull kommer Han att höja, och om tjänaren överser kommer Allah att höja honom på grund av det. Testa och du kommer att se att om du gör detta - överser och korrigerar vad som är mellan dig och dina bröder - så kommer du märka att du kommer leva i lugn och ro, med harmoni och lycka i hjärtat.

Men om du har hat eller fiendskap i ditt hjärta mot dina bröder kommer du märka att du befinner dig i ett tillstånd av yttersta sorg och oro. Djävulen kommer komma till dig med alla möjliga förslag som din broders tal kan tolkas med.

Om det någon säger till dig kan tolkas som gott och ont kommer djävulen säga till dig; tolka det på sämsta sätt. Trots att det lagstiftade i islam är att en person ska tolka sin broders tal på bästa sätt - så länge det finns en möjlighet att göra det!

En del människor – må Allah skydda oss – tolkar andras tal eller handlingar på sämsta sätt. De bygger upp ett narrativ, en version, som helt eller delvis bygger på deras egna tolkningar och vad de har i sitt eget hjärta. Sedan får djävulen personen att börja spionera på sin broder, följa honom, snoka och kolla vad han gör. Vad säger han? Finns det något att greppa efter? Du märker att han ständigt utreder sin broders tal och handlingar och ser om han kan tolka det utmed den bild han redan skapat sig!

Det obligatoriska för den troende när han ser något från sin broder som kan tolkas som gott och ont - är att tolka det som gott så länge det inte finns mycket starka indicier eller omständigheter som hindrar från att tro gott, det är något annat: Om något görs av någon som är känd för ont och för att sprida ondska och förödelse så är det okej att tro om honom det som du hör komma från honom. Men vad gäller en person som inte är känd för ont, om han säger eller gör något som kan tolkas som gott och ont så ska du tolka det som gott. Gör du det kommer du att få lugn och ro.

Vidare är att leta efter andra människors brister och misstag väldigt allvarligt! Kanske drabbas den personen som gör detta av att Allah sätter någon som letar efter hans egna brister! Den som letar för att avslöja sin broders brister kommer Allah att göra likadant mot. Och den som Allah vill hitta brister hos kommer Han att avslöja, även om han skulle vara ensam i sitt tomma hem…  

Bröder och systrar!  Islam kallar oss till det bästa beteendet och uppförandet! Gudsfruktan och god karaktär hör ihop. Lägg mycket tid på att rannsaka dig själv, innan du själv kommer att rannsakas. Använd denna månad till att korrigera ditt tillstånd och reflektera över dessa saker och frukta Allah. Må Allah korrigera vårt tillstånd. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg