Honungsbiets förbluffande egenskaper!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Honungsbiets förbluffande egenskaper!

Honungsbiet har under en längre tid förbluffat forskarna  och vi fortsätter lära oss mer om denna lilla skapelse som gör så otroligt mycket nytta!

Allt ifrån hur bisamhället fungerar med dess otroliga ordning och struktur till hur biet samlar in sin nektar och producerar honung vars egenskaper får forskare världen över att häpna.

Ett fullständigt bisamhälle utgörs av en drottning som är en fullmogen hona, cirka 200–300 drönare, samt från 10 000 till som mest uppåt 90 000 arbetsbin, som alla är sterila honor. Alla har sin tydliga roll och samarbetar på ett imponerande sätt för att få bisamhället att fungera på bästa sätt. De har förmågan att kommunicera med varandra om vart de kan hitta de mest näringsrika källorna, så att de kan samordna arbetsinsatsen på bästa sätt när de samlar in nektar och pollen.

Honungsbiet har två näringskällor; nektar, och pollen. Nektarn slickas av arbetsbina upp ur blommorna med hjälp av tungan och när biet tränger in i blommorna fastnar pollen på alla håriga kroppsdelar. Nektarn och pollen lagras i en blåsa inne i kroppen, den så kallade honungsmagen. Biet har ett mycket gott lokalsinne och när det samlat så mycket som det orkar föra med sig flyger det den snabbaste vägen hem. Nektarn omvandlas i biet till honung, som sedan lagras i bikakorna i boet. Bikupan har ett inbyggt immunförsvar som skyddar det från skadliga mikroorganismer. Även biet har ett starkt immunförsvar med bland annat 12 olika mjölksyrebakterier, varav 10 är helt nyupptäckta arter och som alla tillverkas i binas egna mage. De använder sig av dessa för att skydda sin nektar, sin honung och sig själva.  

I tusentals år har honungens hälsobefrämjande egenskaper fascinerat och attraherat människan. För att framställa ett kilo honung krävs cirka 60 000 flygturer från kupan och flera miljoner blommor har besökts! Honungens kvalitet, egenskaper och utseende varierar beroende på vilka växter bina har samlat nektar från. Områdets mark påverkar också innehållet i växternas nektar. Koranen säger om det lilla biet:

”Och din Herre har lärt biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som människor ställer i ordning för dess behov; och att hämta sin näring från alla växter [som ger frukt] och att följa de vägar som din Herre har utstakat för det. Och en saft [honung] av skiftande färg sipprar fram ur dess inre i vilken det finns läkande ämnen till nytta för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.”  [Koranen 16:68–69]

Vår Skapare har gett oss så många fascinerande tecken i skapelsen som tyder på Hans storhet och omtänksamhet om oss. Ett av dessa är biet och den läkande honung som det framställer. Honung är inte bara antibakteriell och snabbar på läkningen av sår, den är även proppfull med vitaminer, mineraler, antioxidanter och mjölksyrabakterier.

Honung hämmar tillväxten av bakterier och har en sårläkande effekt. Honung är bra för magen, slemlösande och hostdämpande. Honung lindrar inflammationer, gör huden mjuk och len, kan förbättra minnet, hjälpa dig att sova bättre samt normalisera dina kolesterolnivåer. Honung används mot pollenallergi och mycket mer! Det finns även andra biprodukter som är otroligt nyttiga som bi-pollen, propolis och bivax som har hälsosamma egenskaper och som brukar nyttjas i kombination med honung.

Profeten ﷺ sade:

“Den troende är som ett bi: Den äter bara det goda och lämnar bara ifrån sig det goda. Om den sätter sig på en pinne tar den inte sönder den.” [Ahmed]

Profeten ﷺ liknade en troende vid det hårt arbetande biet vars nyttor är enorma! Det äter endast det goda, det lämnar ifrån sig god gyllene honung som är ett botemedel mot så mycket, och det skadar inte det som kommer i dess väg. Så ska en sann troende vara! Hårt arbetande som bara lämnar fina spår efter sig vart han än går, och som inte förstör det som kommer i hans väg!

Bröder och systrar!  Låt oss reflektera över detta och rannsaka oss själva. Är vi flitiga i vår dyrkan till vår Skapare? Är vi flitiga i att studera vår religion? Är vi flitiga vad gäller vårt arbete och studier? Lämnar vi fina spår efter oss vart vi än är? Behandlar vi människor och skapelsen på bästa sätt? Är vi människor som bygger upp och sprider en positiv stämning runt oss eller är vi negativa och förstör det som kommer i vår väg?
 
Bröder och systrar! Allah har gett oss många botemedel att nyttja. Profeten ﷺ sade:

”Använd er av de två botemedlen; honung och Koranen.”  [Ibn Madjah]

Det finns botemedel i honung och vi muslimer borde vara i framkant vad gäller kunskap om det som Allah sänt ned i form av botemedel i naturen. Koranen är också ett botemedel, så låt oss inte försumma dessa botemedel!

Må Allah vägleda oss till att alltid sprida gott vart vi än är och att vi alltid lämnar fina spår efter oss! Amin

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg