Inför Ramadan 2020

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Inför Ramadan 2020

Bröder och systrar i islam! Allah har beordrat oss med gudsfruktan:

”Vi uppmanade dem som fick ta emot Skriften före er, liksom Vi uppmanar er, att frukta Allah” [Koranen 3:131]

Belöningen som väntar de gudfruktiga är enorm! De har bland annat lovats:

1.    Hjälp och seger
2.    Kunskap och förståelse
3.    Förlåtelse för synder
4.    Större belöning
5.    Att saker underlättas för dem
6.    Stor försörjning i detta liv
7.    Räddning från straff i nästa liv
8.    Att deras goda gärningar accepteras
9.    Paradiset

För att uppnå gudsfruktan måste man ha kunskap om Allah. De som har mest kunskap om Allah har också djupast gudsfruktan. Du måste veta att Allah vakar över dig, att Han vet och har kunskap om ditt tal, dina handlingar, och vad du har i ditt hjärta. Det finns de som är sover fast de är vakna och som av försummelse och okunskap tror att Allah inte vet vad som döljer sig i deras hjärtan och vad de säger och planerar i det dolda. De tror att det som sker i det dolda inte kommer få några konsekvenser. Men Allah har klargjort att Han vet deras hemligheter och överläggningar och att änglarna skriver ner allt de gör. Det de gör i det dolda kommer att visas upp öppet på Domedagen, och det som änglarna nedtecknar bevaras. Allah säger:

”Tror de kanske att Vi inte känner deras hemligheter och inte vet om deras överläggningar [bakom lyckta dörrar]? Helt visst känner Jag till det och Våra utsända änglar är hos dem och nedtecknar allt.”  [Koranen 43:80]

Och Allah säger:

”Han har nycklarna till det dolda; ingen känner dessa ting utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och inte ett frö, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna strået eller det som vissnat, förutom att det finns bland det som har upptecknats i Allahs öppna bok.” [Koranen 6:59]

Fastan är en av de största anledningarna till att uppnå gudsfruktan. Under fastan håller vi oss till Allas påbud och vi håller oss borta från Hans förbud. Vi låter bli mat, dryck och det som våra lustar drar oss till för att komma närmare Allah och i hopp om belöning från Allah. Under fasta disciplinerar vi oss själva och tränar på att vara medvetna om att Allah vakar över oss, så vi lämnar det som vi normalt dras till, även om vi har möjlighet att göra det, för vi vet att Allah vakar över oss, ser oss och hör oss. Klarar vi av att göra detta under Ramadan, så klarar vi in sha Allah av det även under resten av året.

Bröder och systrar i islam! Vi måste frukta Allah vart vi än är och vi måste rannsaka oss själva gällande vårt tal, våra handlingar och vad som finns i våra hjärtan.

Slutligen påminns vi om ett av de bästa hjälpmedlen vi har för allt detta; att minnas Allah. Bland de saker som vidgar hjärtat är att ständigt och i alla situationer minnas Allah. Att minnas Allah [göra dhikr] har en otrolig inverkan på hjärtat och dess lycka. Att försumma det leder å andra sidan till att hjärtat sluts, fängslas och lider.

Må Allah låta oss uppleva Ramadan och hjälpa oss att komma in i nya goda vanor som håller i sig även efter Ramadan. Amin.

 

 

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg