Jaga din belöning! – Att göra handel med Allah

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Jaga din belöning! – Att göra handel med Allah

VI ser hur människor ständigt strävar efter att göra bra affärer, tjäna pengar och tävlar med varandra om detta. Många luras – och låter sig luras – av det bedrägliga de ser runt omkring sig och på sociala medier. Det upptar deras tankar och fyller deras hjärtan. Det smittar av sig som ringar på vattnet där den som inte har klär ut sig och poserar som om de hade. Livet blir en oändlig kamp som går ut på att skaffa mer, även om behovet inte längre finns. Man försöker ge näring åt sin själ och hjärta med det som bara orsakar ett ännu större tomrum, istället för att fästa sitt hjärta vid det som ger en bestående och ihållande lycka.

Handel och affärer blir ibland lyckade och ibland misslyckade. Pengar kommer och går. Men det finns en typ av handel som alltid lyckas och består! Handeln med Allah! Allah säger:

”De som [flitigt] läser vad Allah har uppenbarat och förrättar bönen och ger [åt andra] av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning - när ingen ser det eller öppet - kan hoppas på en vinst av bestående värde. Allah skall ge dem full lön och i Sin godhet ge dem mer. Han förlåter mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.”  [Koranen 35:29–30]

Den bästa handeln är den med Allah! Att göra goda handlingar, som att läsa och praktisera det som finns i Koranen, att utföra bönen och att ge till de fattiga och behövande – uppriktigt för Allahs skull samtidigt som man hoppas och ser fram emot en enorm belöning. En handel där man strävar efter att göra Allah vår Skapare nöjd, inte att göra skapelsen nöjd - ett mål som ändå aldrig går att uppnå eftersom det alltid finns människor som är missnöjd med en. En handel där belöningen är ett evigt liv i paradiset, där all olycka tas bort och där människan kommer få allt hon någonsin kunnat fantisera om och mer!

Är inte denna enorma framgång värd att kämpa för? Ska vi inte spendera våra dagar och nätter i jakten på belöning från Allah, istället för att lura oss själva genom att slösa vår tid på annat?  Allah säger:

”Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.”  [Koranen 3:133]

Bröder och systrar!  Vi måste påminna oss om varför vi lever på denna jord och varför Allah skapade oss. Det är ju för att vi ska dyrka Honom. Vi måste påminna oss om färden mot mötet med Allah på Domedagen. Vi måste se det framför oss. Domedagen där vi skall frågas om hur vi spenderade våra dagar och nätter, vad vi gjorde med vår hälsa och kropp, hur vi använde alla gåvor vi fått av vår Herre.

Vi måste se till att vi fyller våra dagar och nätter med gott! Att vi vaknar varje dag, redo att jaga belöningar! Det betyder inte att vi inte ska göra affärer, jobba, tjäna pengar och sträva. Tvärtom! När vi gör dessa saker för att kunna försörja oss och vår familj så får vi belöning för det också! Vi muslimer skall vara i framkant vad gäller allt gott! Men se till att ditt hjärta inte är fäst vid det världsliga, utan se det som ett medel till att kunna dyrka Allah och få belöning!

När vi fäster vårt hjärta vid Allah, Vår skapare, och nästa liv så innebär det att vi har paradiset som vårt mål som vi strävar efter. Att Allah skall vara nöjd med oss är viktigare än att lyckas med en affär, viktigare än om vi får likes eller inte, viktigare än vad folk tycker och tänker om oss. Tanken på att Allah inte ska vara nöjd med oss, tanken på Allahs straff och att gå miste om belöningar blir värre än tanken på att förlora pengar, status eller något världsligt. Att slösa tid på ingenting känns värre än att förlora pengar vi arbetet hårt för. Att hamna i synd eller skada någon annan genom att förtrycka, baktala eller luras, fyller våra hjärtan med ånger då vi vet att vi kommer stå till svars för det och kanske gå miste om belöning eller ännu värre få utstå straff för våra handlingar.

En muslim som vet sitt mål, som ser paradiset och helvetet framför sig, som vet att han skapats för att dyrka Allah kommer inte nöja sig med något annat än att jaga sin Herres välbehag och belöningar, samt akta sig för det som förstör denna handel med Allah. Vi måste påminna oss om dessa saker genom att studera islam, lära oss vad som tar oss till paradiset och vad som leder till Allahs vrede och straff. Vi måste göra det som stärker vår tro - lydnad till Allah och goda handlingar – och vi måste akta oss för det som försvagar vår tro – olydnad till Allah och synder.

Precis som vi är villiga att kämpa för pengar, status och annat, så måste vi vara villiga att kämpa för att få belöningar. Allahs belöningar måste ha större prioritet i våra liv än att jaga det världsliga.

Här kommer tio konkreta tips om hur du kan jaga belöningar under din vardag:

1.    Att studera islam!  Kunskap är otroligt viktigt och vi måste se till att ständigt utveckla vår kunskap om islam och Allah. Inte minst kunskapen om tawhîd - Allahs ensamrätt att dyrkas. Detta är nyckeln till paradiset och fyller vågskålen på Domedagen.
2.    De fem dagliga bönerna.  Bönen är islams grund och din relation med Allah. Att be ger en enorm belöning och tvättar bort synder. Bönen är det första du kommer frågas om på Domedagen så se till att be dina böner med ett närvarande hjärta och var noga med dem. I bönen påminner du dig om mötet med Allah och att du kommer stå inför Honom på Domedagen. Att be i tid är en av de handlingar som Allah älskar mest!
3.    Att sprida och dela korrekt islamisk kunskap. Den som vägleder någon till gott får samma belöning som den som utför handlingen! Dela material om bönen, islams pelare, dhikr eller annan kunskap som gynnar och ta del av belöningen för de som nås av budskapet! Det kanske bara krävs ett knapptryck från din sida, men kan leda till mycket belöning!
4.    Ge välgörenhet. Att ge välgörenhet ger en enorm belöning! Hjälp din broder eller syster med en summa du klarar av att avvara. Det kan vara en 20-lapp om du inte har mer än så. Men se inte ner på en god handling! Var generös och jaga belöningar i det stora och lilla!
5.    Fasta frivillig fasta. Att fasta en dag frivillig fasta för Allahs skull ger enorm belöning och är ett skydd mot elden!
6.    Frivilliga böner. Att be två enheter innan fadjr-bönen är bättre än allt som finns i världen! Tänk vilken enorm belöning det finns i att be sunnah-böner under dagen och natten! Inte minst nattbönen!
7.    Att minnas Allah! Att göra dhikr ger enorm belöning och det kräver ingen stor ansträngning. Det finns vissa åminnelser som är lätta att säga men som ger enorm belöning! Som att säga Subhan Allah. Subhan Allahi wa bihamdihi, subhan Allahi al-Adhîm. Lâ ilâha illa Allah. Al hamdu lillah, osv.
8.    Att hjälpa dina muslimska syskon. Allah fortsätter att hjälpa Sin tjänare så länge denne hjälper sin broder. Att ta bort ett problem från sina bröder och systrar, att överse en skuld, att hjälpa sina syskon med det stora och lilla i vardagen är en källa till väldigt mycket belöning och att Allah tar bort problem för en på Domedagen. Dessutom stärker det brödraskapet och kärleken sinsemellan.
9.    Läsa Koranen!  Varje bokstav du läser från Koranen belönas du för tiofaldigt upp till sjuhundra gånger! Ta en stund varje dag till att läsa Koranen, lyssna på Koranen och bekanta dig med Koranens budskap. Var även regelbunden i ditt sökande av islamisk kunskap. Den som söker kunskap kommer få vägen till paradiset underlättad för sig!
10.    Frukta Allah och bete dig mot människor på bästa sätt!  Paradiset står berett att ta emot de gudfruktiga. Frukta Allah under dina dagar och nätter, minns att Allah vakar över oss, att Han ser allt och hör allt. Bete dig även på bästa sätt mot människor! Inte minst mot dina föräldrar, de äldre, dina grannar och de du stöter på i din vardag.

Utöver detta bör vi alltid akta oss för att hamna i synder som att baktala, förtala, prata om saker utan kunskap, döma människor eller situationer utan att vi har all fakta – vilket vi nästan aldrig har – samt förtryck och annat ont. En muslim är alltid ärlig och håller sig till sanningen. Se till att alltid lämna fina spår efter dig.

Må Allah vägleda oss till goda handlingar och göra att vi tillhör de som tävlar i att göra gott! Amin!

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg